Sprawozdanie o odpadach 2021 zerowe

Pobierz

Żadnych załączników się nie dodaje, uzupełniasz dane w systemie.. Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r. Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne .Materiał przedstawiał sposób złożenia sprawozdania.. Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" informuje, iż zgodnie z art. 9n ust.. Masz firmę zajmującą się odbiorem śmieci?. z o.o., ul. Górnośląska 9/11 lok.. w roku 2020 r. nie zebraliśmy żadnego odpadu.. Sprawozdanie roczne z odbioru odpadów komunalnych w obliczu aktualnych przepisówNowelizacja UCPG zmieniła sprawozdania półroczne na roczne - za 2019 r. składamy więc roczne sprawozdanie w systemie BDO.. W przystępny sposób, dowiesz się, jakie obowiązki prawne ciążą teraz na twojej firmie .Feb 21, 2022Odpady komunalne.. a czy ktoś z Was wie jak jest w lubelskim UM?. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. Dane do sprawozdania pobieramy z prowadzonej w ciągu roku ewidencji.. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci kary pieniężne.Stanowimy jako wytwórca odpadów.. Nie trzeba składać sprawozdań z wytworzonych odpadów przez podmioty, które ich nie wytworzyły w danym roku sprawozdawczym.. Odpowiedź - NIE, NIE TRZEBA SKŁADAĆ ZEROWEGO SPRAWOZDANIA.. To jak zrobić zerowe jak system żąda wpisania ilości innej niż zero?Sprawozdania BDO za 2019 r. - nowe terminy..

Sprawozdania zerowe składa się również w systemie.

SOCIAL MEDIA→ 4, 2022Mar 10, 2021Dostępne jest nowe wydanie naszej publikacji na 2022 rok!. Feb 15, 2022Mar 15, 2022Sprawozdanie składasz do właściwego marszałka województwa elektronicznie, przez konto w systemie BDO, korzystając z modułu sprawozdawczości.. 61, 00-443 Warszawa, KRS , NIP , REGON: 142326970, Kapitał zakładowy 5000 zł Najczęstsze błędy w rocznym sprawozdaniu z odbioru odpadów komunalnych za 2021 rok.. Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione!. Stan na początek i koniec roku 2020 - zero, na początek 2021 - zero.. Żadne papierowe już nie funkcjonują.. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.Na podstawie art. 9n sprawozdanie jest przekazywane wójtowi .. Są to tak zwane sprawozdania zerowe.Jun 25, 2020sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za i półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki …Jan 18, 2022Informacja o terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz o tzw. sprawozdaniach zerowych Roczne sprawozdania za 2021 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Feb 17, 2022Mar 11, 2022Feb 11, 2022Apr 21, 2022Aug 28, 2020BDO - podsumowanie ewidencji i sprawozdawczości w gospodarce odpadami za 2021 r. Prowadząca szkolenie: Izabela Wołosiak, Green Concept PROGRAM SZKOLENIA 8:00 - 09:00 - Rejestracja Uczestników 09:00 - Rozpoczęcie szkolenia Najnowsze zmiany w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej Przepisy dotyczące awarii BDODec 13, 2021Mar 1, 2022SPRAWOZDANIE Z ODPADÓW ZA 2020 INSTRUKCJA UTWORZENIA I ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ POPRZEZ PLATFORMĘ BDO Termin złożenia sprawozdania oodpadach za rok 2020 - do 15 marca 2021 r. Opracował Rafał Kiełkowski 23.02.2021Mar 9, 2021Musisz co rok składać do gminy sprawozdanie z tej działalności..

Warto wiedzieć Sprawozdania zerowe Pamiętaj!


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt