Na podstawie własnej wiedzy i mapy zaznacz zdania prawdziwe

Pobierz

Ziemie zatrzymane przez Polskę na mocy pokoju w Budziszynie zaznaczono na mapie literą B.Określ prawdziwość każdego zdania.. XX w. liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego każdego roku przekraczała 5 mln osób.Na podstawie map i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. Na podstawie mapy i własnej wiedzy o międzyzwrotnikowej cyrkulacji .. Na podstawie źródeł 1. i 2. oraz własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. 140.2.Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. P F 3.Zadanie 4.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Meksyk został opanowany przez Hernana Cortesa w latach 1518-21, a proklamował niepodległość w 1821. .. zdania są prawdziwe.. Katastrofizm to kierunek w sztuce, który był reakcją na działania państw totalitarnych.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.. (1 pkt) Podkreśl poprawne zakończenie zdania.. Poziom rozszerzony 2017, Arkusz Strona 9 9 Zadanie Na podstawie mapy i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. Zadanie 1.. W momencie objęcia władzy w Polsce przez Kazimierza Wielkiego Mazowsze nie było lennem polskiego władcy.. Do każdej z podanych informacji dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.. Zadanie 8.. B. Wymień dwa państwa chrześcijańskie, których nazwy widoczne są na mapie..

Na podstawie własnej wiedzy i mapy oceń prawdziwość poniższych zdań.

Za twórcę koncepcji powstania państwa w wyniku podboju i przemocy uznaje się A. Jana Jakuba Rousseau.Arkusz egzaminacyjny z geografii, poziom podstawowy, matura 2010.. Po wskazanej na mapie bitwie pod Poitiers Arabowie podbili ziemie państwa Franków.. A. Wymień dwa państwa muzułmańskie, których nazwy widoczne są na mapie.. Doktryna religijna opisana we fragmencie A jako oficjalne wyznanie najwcześniej została wprowadzona w Szwecji.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest ono fałszywe.. Terytorium oznaczona na mapie literą A zostało lennem Polski na mocy II pokoju toruńskiego.. P F B) Rok po .Odpowiedzi (1) Janusz1957 1.. A) Podczas najazdów, które przedstawiono na mapie, ludy barbarzyńskie najpierw zaatakowały tereny cesarstwa wschodniorzymskiego, następnie ziemie cesarstwa zachodniorzymskiego.. Pokaż więcej.Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy i rysunku, na którym przedstawiono schemat występowania wód artezyjskich i subartezyjskich.. W drugiej połowie VIII w. ekspansja arabska dotarła do Europy.. Państwa te są postrzegane jako najmniej skorumpowane w świecie..

P F 2.Na podstawie własnej wiedzy i mapy oceń prawdziwość poniższych zdań.

General Franko brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii.. 2.Egzamin maturalny Historia.. Oblicz powierzchnięlotniska w terenie.. Oceń prawdziwość podanych zdań.Na podstawie treści mapy i własnej wiedzy oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych.. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 11.1.. W momencie śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 r. do Polski nie należały .Na podstawie własnej wiedzy i mapy oceń prawdziwość poniższych zdań.. W legendzie mapy surowce .Na podstawie mapy i własnej wiedzy oceń prawdziwość podanych zdań.. B. Masa powietrza, która przemieszcza się nad miejscem A, wślizguje się wolno na masę powietrza zalegającego przy powierzchni Ziemi.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest ono .d) Zaznacz, które zdania odnoszące się do pierwszych dziesięciu państw w rankingu z 2003 r. są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fałsz (zdanie fałszywe).. Skupiska wyznawców kalwinizmu znajdowały się przede wszystkim we wschod-niej Polsce.. 120% liczby 180 to tyle samo, co 180% liczby 120.Zadanie.. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe..

1.Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Celem puczu monachijskiego było objęcie władzy przez NSDAP.. Wszystkie te państwa należą do Unii Europejskiej.Na podstawie fragmentów aktów prawnych i własnej wiedzy wybierz dwa zdania prawdziwe - wpisz w tabeli obok każdego z nich znak "X".. P F 2.Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Prawda.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Bliski Wschód w 1143 roku.. Na podstawie własnej wiedzy i mapy oceń prawdziwość poniższych zdań.. W momencie objęcia władzy w Polsce przez Kazimierza Wielkiego Mazowsze nie było lennem polskiego władcy.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. Fragment mapy politycznej pwz: 65% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.. A) .. Na mapie zaznaczono wybrane miejsca eksploatacji czterech surowców mineralnych.. (0-1) Wybierz poprawne dokończenie zdania.Na podstawie mapy i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. 3.Na podstawie fragmentu tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej i własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania sa prawdziwe a które fałszywe.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. a) W latach 90.. P F 2.. Odpowiedź Zadanie 140..

Na podstawie wykresów i własnej wiedzy oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.

Do zasad zalicza się wodorotlenki, Oceń prawdziwość podanych zdań.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Hiszpanie przybyli na Florydę w 1513 roku, a sprzedali ją Stanom Zjednoczonym w 1819 roku.. Zaznacz dwie prawdziwe informacje odnoszące się do funkcjonowania kopalni "Zalas".. Zapisz obliczenia.. 1. Wysokość bezwzględna niezalesionego wzniesienia położonego na .Zadania 1.-7. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy okolic Krakowa oraz własnej wiedzy.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Podaj wynik w km2.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. Zadanie 1.. Wpisz w tabeli Prawda lub Fałsz.Czas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 100 MWO-P1_1P-122 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Poziom podstawowy Zadanie 1.. Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę - wpisz właściwe numery, nazwy województw i grup etnicznych oraz określ status prawny tych grup (wstaw we właściwe pole .. Po przejściu frontu temperatura powietrza w miejscu B wzrośnie.. fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę - wpisz .Na podstawie wykresu przedstawiającego liczbę pasażerów korzystających z transportu lotniczego w Polsce w latach i własnej wiedzy zaznacz zdanie prawdziwe.. (1 pkt) Powierzchnia lotniska w Balicach na barwnej mapie okolic Krakowa wynosi 17 cm2.. W momencie objęcia władzy w Polsce przez Kazimierza Wielkiego Mazowsze nie było lennem polskiego władcy.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. (SP17) Angielskie rysunki satyryczne dotyczące wojny krymskiej 140.1. Podaj nazwę państwa, które ukazano na rysunku pod postacią niedźwiedzia.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Prawda.. Luizjana została skolonizowana przez Francję w roku 1682, a zakupiona przez Stany Zjednoczone w 1803.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Obliczenia Powierzchnia lotniska .. km2Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt