Konspekt zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Pobierz

Cele ogólne: - usprawnianie czytania ze zrozumieniem.. 3.Czas realizacji: 60 min.. Cele ogólne (dziecko): - potrafi używać różnorodnego słownictwa, - potrafi tworzyć i budować dłuższe wypowiedzi, - potrafi poprawnie wymawiać poszczególne litery, głoski i wyrazy, - potrafi poprawnie wykorzystywać narządy artykulacyjne.. Doskonalenie percepcji wzrokowej.SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH GRUPA XVII Nauczyciel prowadzący: Wioleta Agnieszka Dołęgowska Data: 06.03.2017 r. Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową.. Autokorekta - uczeń sprawdza .Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych do klasy III - Szkoła Podstawowa nr 9 im.. Gdzie rosną III.. Cele lekcji: Kształcenie poprawności ortograficznej.. Skomentuj.. Rodzaj ćwiczenia Celcele zajęć: - synteza zdania jako całości, - wzrokowa i słuchowa analiza wyrazu na poziomie sylaby, - zapamiętywanie i zatrzymanie w pamięci zdania przeznaczonego do zapisu z pamięci, - ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowo - słuchowej, - kształtowanie umiejętności głośnego czytania ze zrozumieniem, - rozwijanie percepcji wzrokowej na …Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. 5.Zamyślony Jaś minął obojętnie cukiernię.. 2.Temat zajęć: Zajęcia z dzieckiem dyslektycznym - trening z "ó" wymiennym i niewymiennym.. 3.Napisała taki smutny list, że gdy go czytał, to płakał..

...Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych I.

Rodzaj ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce 1.. Przebieg zajęć: Ćwiczenia rozmachowe:Konspekt Zajęć Korekcyjno Kompensacyjnych Klasa 6 Otwórz i pobierz Konspekt Zajęć Korekcyjno Kompensacyjnych Klasa 6 z rozwiązaniami i rozwiązane w formacie PDF skierowany do uczniów i nauczycieli s Konspekt Zajęć Korekcyjno Kompensacyjnych Klasa 6 PDFPrzykładowy konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.. Ćwiczenia grafomotoryczne - właściwe łączenie liter.. Cele:Rozdanie kartek z rysunkami, uczeń przygląda się im uważnie przez 30 s starając się je zapamiętać.. RX9K017cc1r68.ZAJĘCIA OTWARTE DLA ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO WYCHOWANIA WCZESNOSZKOLNEGO SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W KLASIE III mgr Anna Wysocka TEMAT: Ćwiczenia usprawniające koordynację słuchowo - wzrokowo - ruchową związane z tematyką zimową.. Czas realizacji: 45 min.. Temat: "W świecie bajki" - zabawy rozwijające mowę, percepcję wzrokową oraz pamięć słuchową.. 4.Twierdzi, że zabija go dym z papierosów.. Prowadząca: mgr Joanna Kowalska - pedagog szkolny.. Treści programowe: pisownia wyrazów z "h" i "ch" 6.. Cele: - doskonalenie techniki czytania pod kontrolą osoby dorosłej wraz..

Rodzaj zajęć: korekcyjno - kompensacyjne.

Następnie odwraca kartkę.. Część B. Dzieci idą w kole w sposób podany przez n-la (np.: na palcach, na.. Cele: usprawnianie manualne, rozwijanie pamięci słuchowo-wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.. Grupa - 2-osobowa (kl. VII i VIII): uczniowie posiadający orzeczenie PPP.. Poszerzanie wiedzy o świecie.. Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia.Podobne podstrony: KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO-kmpensyjnych skolioza, fizjoterapia, Studia ( hasło FIZTER ) Konspekt zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla skolioz i postaw skoliotycznych!Temat: Nadchodzi wiosna.. Prowadzący: 5.. Gdzie znajduje się gniazdo bocianów?. Prowadząca: Dominika Pryga.. Dajemy Ci taką możliwość!. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży Witamy na naszej nowej stronie internetowej.. OGNIWO CZĘŚĆ .Konspekt zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasie II Czas trwania: 45 minut TEMAT: Ćwiczenia w budowaniu i zapisywaniu wyrazów wielosylabowych o sylabach otwartych.. Autorski program zajęć korekcyjno‑kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji poznawczych.. 2.Przemek cofnął się o krok, ustępując miejsca koleżance..

ze zrozumieniem tekstu,Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Temat lekcji: Kiedy piszemy "ch"?. Gdzie siedzi pies?. Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi?. L.p Rodzaj ćwiczeń Cel ćwiczeń Przebieg ćwiczeń Pomoce Czas 1 2 3 4 5 6 1.Jun 14, 2020Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych, 1.Cele kształcenia : uczeń potrafi: dokonać podziału tekstu na wyrazy, skoncentrować się na wykonywanym zadaniu,Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu.. Wyszukiwanie wielokrotności liczby 5 na centymetrze Uczniowie mają za zadanie pokolorować na centymetrze co 5 liczbę począwszy od 5.Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy II b przeprowadzonych w dniu .. przez mgr Aldonę Klepacz Temat: Doskonalenie umiejętności czytania z wykorzystaniem loteryjek sylabowych.. Powtórzenie.. Cele szczegółowe (dziecko): - poprawnie dobiera .6.. Grupa wiekowa: 13 - 16 lat.. Czynności organizacyjno- porządkowe.. CELE GŁÓWNE: - Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej; - Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo -ruchowej; - Kształcenie samodzielności w działaniu.Apr 25, 2022zajęcia korekcyjno-kompensacyjne..

Przebieg zajęć: Lp.

Zajęcia prowadzone w obecności Pana Dyrektora.. OGNIWO - CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE.. Scenariusz zajęcia korekcyjno - kompensacyjnego dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w klasie pierwszej ( Etap II Terapii pedagogicznej) przeprowadzony przez panią Jolantę Maruszewską w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (metoda sylabowa) Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (metoda sylabowa) Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego?. (krzesło, nietoperz, rzęsa, korzeń, grzebień, rzeka, porzeczka, węgorz, Murzyn, rzodkiewka).. Temat: Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.. Utrwalenie pisowni wyrazów z "rz" po spółgłoskach.. Doskonalenie percepcji słuchowej.. Zapisuje zapamiętane obrazki starając się zachować ich kolejność.. powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, zapoznanie z przebiegiem zajęć, 2.. Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych do klasy III TEMAT: Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego na materiale obrazkowym.Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów klasy III z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Czas trwania - 60 minut Prowadząca - Katarzyna Wiśniewska - Godleś TEMAT: Ćwiczenia utrwalające reguły ortograficzne i pisownię wyrazów z "ó".. Cele:Celem zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w kl. V.. Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (3) Czas trwania zajęć: 60 min Forma zajęć: indywidualna Temat: Ćwiczenia sprawności manualnej.. OGNIWO - CZĘŚĆ KOREKCYJNO - USPRAWNIA JĄCA.. Przykładowy konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.. CELE: - polepszenie koordynacji ruchowej i wzrokowo - ruchowej,Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych truności w uczeniu się w szkole podstawowej.. Komentarze (0) Twoje pomysły do tego scenariusza!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt