Książka pod redakcją wielu autorów

Pobierz

Prace jednego autora podaje się według roku wydania, od najstarszych do najnowszych.. Monografia jest wspólnym owocem pracy kilku różnych wydziałów.. Nazwisko drugiego autora, itd., Tytuł kursywą, Miasto wydania: Nazwa wydawnictwa rok wydania, strona.. 185 441 przeczytało książki wydawnictwa.. Recenzja Książki pod Redakcją Naukową Moniki Kostery pt. "O Przedsiębiorczości Historie Niezwykłe .Oct 25, 2021Prezentacja maturalna.. Tego rodzaju wydawnictwo bardzo często mylona jest z książką, czyli mówiąc ściśle wydawnictwem zwartym, za którą odpowiedzialny jest jeden bądź kilku autorów.Drugim typem publikacji, która ma więcej niż jednego autora, jest praca zbiorowa, zwana czasem "publikacją pod redakcją".. KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ Kowalski, J. i Nowak, L. (red.).. Każdy tekst odnosi się do myśli bądź wypowiedzi jubilatki i ma charakter polemiki, krytyki, rewizji, komentaKsiążka pod redakcją Adriana Glenia oraz syna poety - Jakuba Kornhausera jest zbiorem pewnego rodzaju opowieści inspirowanych twórczością poety.. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (książki pod redakcją) - wymagane elementy opisu .każdorazowo zapisywać nazwiska tak wielu autorów, jak jest to konieczne dla rozróżnienia obydwu pozycji.. • KSIĄŻKA NAPISANA POD REDAKCJĄ - przypis P. Płoszajski (red.), Społeczna odpowiedzialność technologii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 15-20.2) Praca dwóch lub więcej autorów: Inicjał imienia pierwszego autora..

... (podajemy wszystkich autorów publikacji wieloautorskich).

Przed-miot badanej problematyki potraktowany zostało przez Autorów w sposób otwarty na zainteresowania i potrzeby przedstawicieli innych dziedzin prawoznawstwa.. Wybrane aspekty, Łomża, wyd.. Domyślnie, jest tam dostępne pole Redaktorzy naukowi.. Jak napisać bibliografię.. BIBLIOGRAFIA; - uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i in.). To książka, która ma jednego bądź kilku redaktorów i bardzo wielu autorów, którzy odpowiedzialni są za poszczególne artykuły zgromadzone w tej książce.. W przypadku książki pod redakcją osiągnięciem w rozumieniu ewaluacji jest redakcja naukowa.2) rozdział lub artykuł w pracach zbiorowych - gdy książka wydana jest pod redakcją lub ma kilku autorów, a można zidentyfikować autora interesującego nas rozdziału (artykułu) np. 1 E. Wnuk-Lipiński, Zmiana systemowa, [w:] E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości.• W przypadku niepodanego w książce roku wydania, .. • Skrót od "pod redakcją" to: red. • Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, podajemy ich personalia, oddzielając od siebie przecinkami.. J. McMurry, "Chemia organiczna", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2003.. Przykłady: Olszewski A., Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym w przemyśle spożywczym, Łomża, Wyd.PWSIiP, 2011, ISBN 978-83-60571-19-4..

39.Dzieło autorskie napisane przez jednego, dwóch lub trzech autorów.

Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej, które zostały uporządkowane alfabetycznie.Jeśli jest więcej niż dwóch redaktorów, postępuj zgodnie z tymi samymi zasadami, co przy cytowaniu wielu autorów: podaj tylko pierwszego redaktora, a następnie et al.. ( WYDARZENIE OTWARTE - NIE WYMAGA REJESTRACJI)- Książka napisana pod redakcją - podajemy tylko nazwisko redaktora tomu (w bibliografii wskazuje się, że jest to redaktor), np. (Głoskowska-Sołdatow, 2020, s. 98).. Wówczas - w przypadku książki - na okładce znajdziemy zazwyczaj tylko nazwisko redaktora, a nazwiska autorów poszczególnych części pracy znajdziemy np. w spisie treści.Służy do tego formularz wprowadzania książki pod redakcją.. Gotowe wzory opisów bibliograficznychJeżeli dana publikacja ma dwóch autorów , podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem "i".. Monografię, w której zostało wskazane autorstwo każdego z rozdziałów, należy wprowadzić jako książkę pod redakcją, a następnie zaraportować każdy rozdział odrębnie.Książki pod redakcją Mariusz Szczygła będą zapewne źródłem zaskoczenia u wielu czytelników; w końcu już prawie nikt nie pamięta, że od skrupulatnej reporterskiej pracy zaczynali najważniejsi powieściopisarze jak Bolesław Prus, Zofia Nałkowska czy Stefan Żeromski.Kształt sekcji AUTORZYdla monografii pod redakcją będzie zależny od informacji podanych w sekcji dane podstawowe..

Książka pod redakcją jest tożsama z monografią z oznaczonym autorstwem rozdziałów.

Litwiniuk A., Niźnikowski T., Stelmach M., Narciarstwo zjazdowe.. 3-20 autorów - Gdy mamy 3 lub więcej autorów, w tekście używamy tylko nazwiska pierwszego autora, a resztę listy skracamy "et al.". A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.. Szansa dla wszystkich , tłum.. Same konkretyData wydania: Książka zawiera ogromny zbiór niezwykle ciekawych wzorów na drutach: ściegi z oczek prawych i lewych, z fakturą i kolorem, wzory ażurowe, warkocze, ściągacze i ściegi pochodne, a także wzory do wykańczania krawędzi.. Prace tego samego autora powinny być podane w kolejności alfabetycznej tytułów prac.. Jeden redaktorKsiążka wydana z okazji 80 urodzin profesor Marii Janion, napisana przez jej uczniów, przyjaciół oraz osoby "spokrewnione duchowo".. ; BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub .które wypełniają treść książki, dotyczą wybranych zagadnień prawa ochrony środowi - ska, tworząc w ten sposób pewien zarys systemowego ujęcia tej gałęzi prawa.. Ważną Artykuł znajdujący się w książce wydanej pod redakcją, cytowany po raz pierwszy: Przykład:Preparatyka organiczna i elementy syntezy organicznej, praca zbiorowa pod redakcją J. Wróbla przy współpracy K. Kabzińskiej PWN, Warszawa 1983..

• Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego i dopisek: i in.

dobrze się je czyta się, a dzięki temu, że Autorzy koncentrują się na punktach zwrot-nych w rozwoju organizacji, ich opowieści są pasjonujące.. Poznaj główne myśli ponad dwudziestu ekspertów rozmaitych dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, poruszających różne aspekty kryzysu klimatyczno-ekologicznego.. Nazwisko pierwszego autora, Inicjał imienia drugiego autora.. Problemy metodologii .. WYDAWNICTWO ZWARTE .Z artykułu dowiesz się czym jest bibliografia, z jakich elementów się składa i jak ją przygotować.. II.1-2 autorów - W przypadku jednego lub dwóch autorów, zawsze podawaj nazwiska wszystkich autorów.. W liście referencyjnej wymieniamy wszystkich autorów (do 20).W bibliografii należy podać nazwiska wszystkich autorów pracy, nazwisko ostatniego autora poprzedzone spójnikiem i. z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.. *Kolejność autorów w przypisie zgodnie z kolejnością autorów na stronie tytułowej publikacji* Np.:Książka pisana przez wielu autorów, mająca redaktora lub redaktorów, cytowana po raz pierwszy: Przykład: 1 T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP.. Jak podkreślał Jakub Kornhauser, "początkowo ta publikacja miała dość skromny zamysł: zaproszeni autorzy mieli napisać o swoim ulubionym wierszu Kornhausera.Wydawnictwo Literackie wydaje w swojej ofercie głównie książki w kategorii: literatura piękna biografia, autobiografia, pamiętnik poezja fantasy, science fiction powieść historyczna.. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu .Prezentacja książki pod redakcją Kasi Jasikowskiej (Instytut Socjologii UJ) oraz Michała Pałasza (Instytut Kultury UJ)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt