Formy terenu rzezby mlodoglacjalnej

Pobierz

Cechą charakterystyczną jest występowanie jezior rynnowych i morenowych, wałów moreny czołowej, wysoczyzn, ozów i kemów.. Charakteryzuje się przewagą wysoczyzn zbudowanych z moreny , oddzielonych od siebie rynnami polodowcowymi , wyżłobionymi przez wody lodowcowe, wypełnionymi często jeziorami .Rzeźba młodoglacjalna - typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (na obszarze Polski - zlodowacenie wisły - Vistulian).. Na liniach postoju czoła lądolodu powstały potężne wały moren czołowych.Młodoglacjalna rzeźba, młodoglacjalny obszar, młodoglacjalny krajobraz, rzeźba (obszar, krajobraz) cechująca się dominacją form terenu pochodzących z ostatniego zlodowacenia.. jeziora karowe.. Rzeźba młodoglacjalna - typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (na obszarze Polski i Niemiec- zlodowacenie Vistulian).. b) Niewielkie wzgórza o obłym kształcie zbudowane z piasków,zwirow i niekiedy gliny.. Rzeźba staroglacjalna utworzyła się podczas starszych zlodowaceń.Wybrane formy rzeźby (glacjalnej) Wypukłe: moreny, kemy, ozy, sandry, drumliny - powstałe głównie w procesie AKUMULACJI Wklęsłe: rynny jeziorne, wytopiska, zagłębienia morenowe, pradoliny - powstałe głównie w procesie EROZJI Moreny - akumulacyjna forma ukształtowania powierzchni Ziemi - wzniesienie (pagórki, ciągi wzgórz, wały itp.) utworzone z materiału skalnego osadzonego przez lodowiec lub przemieszczonego pod jego naciskiem.Najrozleglejsze formy wytopiskowe spotykamy w okolicach jeziora Sodomie (3,5 km²), Otalżyna (2,8 km²), Sitno i Karlikowo (2,1 km²) ( wg B. Augustowskiego i J. Sylwestrzaka)..

Zasiegi zlodowacen w polsce i formy rzezby mlodoglacjalnej .

More Questions From This User See All.. ze złączenia wielu tego typu form rozległe pola sandr owe z kilkoma poziomami akumu-Formy powstałe przed czołem lądolodu: moreny czołowe - są to ciągi wzgórz i pagórków o wysokościach względnych dochodzących do kilkudziesięciu metrów.. - rynny jeziorne - gołoborza - stożki piargowe - less - jeziora eoliczne - klif - polje - wzniesienia morenowe - Odrabiamy.pl Geografia - szkoła podstawowa Obszar młodoglacjalny ( rzeźba, krajobraz młodoglacjalny) - określenie krajobrazu polodowcowego, w którym formy pozostawione przez lądolód są świeże i czytelne w terenie.. - rynny jeziorne - gołoborza - stożki piargoweNa podstawie opisów rozpoznaj formy rzeźby młodoglacjalnej i podaj ich nazwy.. Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej; nad wysoczyznami wznoszą się pagóry, wzgórza , wały form marginalnych lądolodu.Najważniejszymi cechami krajobrazu młodoglacjalnego są: duża dynamika i rozczłonkowanie rzeźby terenu obfitość form wklęsłych oraz obecność jezior.Na obszarze ostatniego zlodowacenia zachowała się RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, na którą składają się: moreny czołowe, równiny sandrowe, ozy, jeziora polodowcowe, Cechy rzeźby młodoglacjalnej: - morenowe: Śniardwy, Mamry - wytopiskowe: oczka polodowcowe - moreny czołowe Dylewska góra, Bukowiec, Wierzycapółnocnopolskie .Zobacz też: obszar (ujednoznacznienie)..

Podkreśl nazwy form terenu, które są elementami rzeźby młodoglacjalnej.

Składają się na nie garby i pagórki moreny dennej.. a) Długie, wąskie i kręte wały zbudowane z pisków i żwirów osadzonych w szczelinach lub w tunelach lodowcowych.. Nie są one zasypywane materiałem polodowcowym, ze względu na zalegające w nich bryły martwego lodu.Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego Rozdział 8 Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński, Leon Andrzejewski, Wacław Florek, Małgorzata Mazurek, Władysław Niewiarowski,zeszyty problemowe postĘpÓw nauk rolniczych 2009 z. a) Długie i wąskie zagłębienia wyzlobione w podłożu przez wody subglacjalne,czesto wypełnione wodą.. Powstały w czasie postoju czoła lądolodu na jego przedpolu w efekcie akumulacji glin zwałowych, głazów, żwirów i piasków.. jeziora morenowe.. 540: antropogeniczne przeksztaŁcenia pokrywy glebowej w wybranych typach rzeŹby mŁodoglacjalnej na przykŁadzie gminy jeśewo renata bednarek, c) Szerokie doliny utworzone wzdłuż czoła lądolodu m.in. przez .Z kolei formy wklęsłe rzeźby młodoglacjalnej to: pradoliny (to szeroki doliny, mające zazwyczaj równoleżnikowe ułożenie, powstają na skutek długiego postoju lodowca, spod którego wypływały wody roztopowe i ukształtowały pradolinę) zagłębienia morenowe (to zagłębienia terenu, gdzie materiał morenowy był cieńszy a warstwa lodu gruba)Skreśl formy terenu które nie są elementami rzeźby młodoglacjalnej..

wąwozy.Podaj formy i przykłady występowania rzeżby młodoglacjalnej w Polsce.

Podkreśl nazwy form terenu, które są elementami rzeźby młodoglacjalnej.. - rynny jeziorne - gołoborza - stożki piargowe - less - jeziora eoliczne - klif - polje - wzniesienia morenoweRzeźba młodoglacjalna naszych pojezierzy charakteryzuje się dosyć znacznym pofałdowaniem terenu, na które składają się liczne formy, np. jeziora, pradoliny, sandry, moreny czołowe i denne oraz inne wzniesienia (ozy, kemy, drumliny).Rzeźba młodoglacjalna naszych pojezierzy charakteryzuje się dosyć znacznym pofałdowaniem terenu, na które składają się liczne formy, np. jeziora, pradoliny, sandry, moreny czołowe i denne oraz inne wzniesienia (ozy, kemy, drumliny).Zasiegi zlodowacen w polsce i formy rzezby mlodoglacjalnej.. a) cyrkowe (karowe) - powstały na miejscu cyrku lodowego np.Podkreśl nazwy form terenu, które są elementami rzeźby młodoglacjalnej.. Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej; nad wysoczyznami wznoszą się pagóry, wzgórza , wały form marginalnych lądolodu.W rzeźbie młodoglacjalnej dominują wyraźne formy glacjalne i fluwioglacjalne pochodzące z ostatniego zlodowacenia.. głazy narzutowe.. stożki sandrowe - są to wielkie, płaskie piaszczysto-żwirowe stożki.Wymienione formy terenu dopasuj do procesów i określ czynnik, którą daną Przedmiot: Geografia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: isia199549 28.9.2010 (15:18) 1.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności Przedmiot: Geografia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: kwiatuszek1839 7.11.2010 (11:21)Rynny polodowcowe - jest to bardzo ciekawa forma rzeźby, bardzo często występująca..

Następnie zapisz litery, którymi formy te zostały oznaczone na ilustracji.

Odpowiedź marek930 W Polsce występuje ok. 9300 jezior o powierzchni większej niż 1ha, stanowiącej nieco powyżej 1% powierzchni kraju.. Iwona07041991 @Iwona07041991..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt