Zintegrowany system informatyczny dla jednostek oświatowych miasta lublin

Pobierz

w pełni zintegrowanej platformy online dla oświaty.. Systemy socjalne - rozwiązania informatyczne wspierające tematykę z zakresu: funduszu alimentacyjnego, dodatków czynszowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych wraz z obsługą związaną z .Projekt Gminy Miejskiej Kościerzyna pt. E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego - Gmina Miejska Kościerzyna Wróć na początek strony Alt + 0Systemy informatyczne oraz usługi wspierające polską edukację.. Projekt zakłada wdrożenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, w tym: uruchomienie funkcji wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i .Sep 7, 2021Dec 18, 2020Administrator Opublikowano: 23 październik 2019 W związku realizacją projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" w dniu 28.10.2019 r. zostanie uruchomiony dziennik elektroniczny UONET+.Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświa.. - Gmina LublinZintegrowany system dla jednostek oświatowych.. 235 546,82 zł .. 2.lata 2014-2020.. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.Za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynął do Urzędu Miasta Lublin wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: nazw firm, kwoty brutto ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Opracowanie Studium wykonalności dla projektu pt. "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin oraz kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na to postępowanie".Zintegrowany System Informatyczny dla Jednostek Oświatowych Miasta Lubin Urząd Miasta Lublin; Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - EBOI Urząd Miejski w Tłuszczu; Platforma e-Usług Publicznych Urząd Miasta Siemianowice Śląskie; e-PFRON2 PFRON; Portal mieszkańca E-obywatel Urząd Miejski w Bytowie; Platforma Komunikacyjna Gmina ŚremMay 6, 2022Oct 25, 2021Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty..

Każdego dnia 12 500 szkół z 1700 jednostek samorządu terytorialnego korzysta z naszych rozwiązań.

Projekt pod nazwą "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.. 292 932,78 zł .. Na Zintegrowany System Informatyczny dla jednostek oświatowych miasta Lublin składają się: 1) aplikacje realizujące zadania z obszarów funkcjonalnych 2) e-usługi, 3) szyna ESB 4) urządzenia równoważenia obciążenia aplikacji realizujące funkcję firewalli aplikacyjnych (Load Balancery).342.. Wartość dofinansowania wynosi ponad 11 000 000,00 PLNProjekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 EduLublin Strona główna Aktualności O projekcie Dokumenty ISPWszystkie aplikacje dostarczane w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" zostaną udostępnione szkołom i placówkom oświatowym Gminy Lublin przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji - po złożeniu wniosku, o którym mowa w Regulaminie Systemu Informatycznego Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin (wniosek o nadanie uprawnień w systemach Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Miasta Lublin .Jak uzyskać dostęp do zintegrowanego systemu oświatowego?.

Dostarczony przez nas system chmurowy łączy 29 modułów obsługujących obszary zarządzania edukacją zarówno w szkołach, jak i w urzędzie.

Kontakt dla mediów: Urząd Miasta Lublin Grzegorz Hunicz / Dyrektor Wydziału .Ogłoszenie nr 500191716-N-2018 z dnia 10-08-2018 r. Gmina Lublin: Dostawa i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"Dostawa urządzeń sieciowych do szkół w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" Numer referencyjny: ZP-P-I.271.72.2018; Tak jak w pkt II.1.4)Ogłoszenie nr 572347-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. Gmina Lublin: Dostawa i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy.. Nasze kluczowe rozwiązanie to coś więcej niż dziennik elektroniczny.. To 4 300 000 uczniów i rodziców w całej Polsce, którzy .. (2013-07-03 Usługa) Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 .Celem projektu pn. "Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim" jest rozwój cyfrowy Urzędu Marszałkowskiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych standardów informatycznych, które znacząco usprawnią zadania wykonywane przez pracowników urzędu i będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu obsługi .Start Projects Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie- Etap I ..

Opisana w poradzie procedura umożliwia użytkownikowi utworzenie hasła dostępu do systemu podczas pierwszego logowania lub utworzenie nowego hasła w sytuacji, gdy użytkownik zapomni swoje hasło dostępu.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt