Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne które są większe od −9

Pobierz

Liczbąprzeciwnądo−31 2 jest: A. Wstaw znak : a) −19.. 2009-09-02 19:45:54; Wypisz wszystkie liczby czterocyfrowe 2021-02-12 20:59:36; Które to są liczby naturalne, całkowite,wymierne nieujemne, całkowite mniejsze od -1,wymierne większe od -1 (-1 , 0 , 2.7 , -0.25 , 3/4 , -1/2 ,-18/6 , (-2) , 10, -2, 2011-09-05 21:10:29; Jakie to liczby całkowite ujemne większe od -7?. Wstaw znak : a) −12.. Zaloguj się Zarejestruj się.. Wstaw znak : a) −13.. Dokończzdania.WybierzwłaściweodpowiedzispośródA lubB orazC lubD.. Podkreślwszystkieliczbymniejszeod−1,8.. Wstaw znak : a) −19.. Oblicz:Zestawzadań.. imięinazwisko lp.wdzienniku grupa B klasa dataTermin23.03.2020.. imięinazwisko lp.wdzienniku.. klasa dataAstr.2/2 9.. Oblicz: a) (−17)+23=1.. Podkreślwszystkieliczbywiększeod−1,4.. Liczbąprzeciwnądo31 2 jest: A. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −10.. Wstaw znak : a) .. (−7)⋅0−36:(−9)= .. Zaznacz na poniższej osi liczbowej liczby: 0, 15, −40, −35, −50.. Zaznacz na poniższej osi liczbowej liczby: 0, 35, −20, −35, −50.. Wstaw znak : a) −10.. Wstaw znak : a) −17.. Podkreślwszystkieliczbymniejszeod−1,8.. Odpowiedz przez Guest-5 -4 -3 -2 -1?. 2011-12-12 17:34:30Zestawzadań-liczbyujemneidodatnie.. imięinazwisko lp.wdziennikuNapisz trzy liczby całkowite dodatnie i ujemne, które są: a) większe od -4,5 b)mniejsze od 8,5 i jednoczesnie wieksze od -3 2009-10-29 17:45:57 Jak odejmuje się liczby całkowite ( ujemne ) 2010-05-22 14:30:03Zaloguj się Zarejestruj się Opublikowany in category Matematyka , 12.08.2020 >> Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od -8.Wszystkie liczby całkowite ujemne większe od -6 ..

Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −9.

Jest dokładnie 8 liczb całkowitych większych od −3 i mniejszych od 5.. Podkreśl wszystkie liczby większe od −1,7.. Opublikowany in category Matematyka, 11.09.2020 >> Wszystkie liczby całkowite ujemne większe od -6.. Wstaw znak : a) −17.. Liczbąprzeciwnądo61 2 jest: A. b) 56:(−7)=znajdujesiępolewejstronieliczby−3?. Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całkowite większe od −9 i mniejsze od1.. Podkreślwszystkieliczbywiększeod−1,8.. Uporządkuj liczby w kolejności od najmniejszej do największej.. Odpowiedz przez Guest .. 2021 Uczymy się w grupie .Wypisz wszystkie liczby całkowite większe od (-6) i jednocześnie mniejsze od 10. prawda fałsz Wartośćwyrażenia .Kartapracy-liczbydodatnieiujemne.. imięinazwisko lp.wdziennikuZestawzadań.. imięinazwisko lp.wdzienniku str.1/2Zestaw zadań 1.. = ……….. = ……….. D = ………… E = ………… F = ……….. 4.Wypiszmy wszystkie liczby całkowite ujemne, większe od-150, które są sześcianem liczb całkowitych1.. Podkreśl wszystkie liczby większe od −1,8.. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −7.. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −10.. 2/ Podkreśl wszystkie liczby mniejsze od 1,7liczby całkowite ujemne większe od -3,7 to .. Oblicz.. Zrewidować.. Question from @D0ll4r - Gimnazjum - Matematyka2.. 3 −1 0 −1,9 1,5 −3 1 4.1.Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne,które są większe od -7 ?.

Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −5.

imięinazwisko lp.wdzienniku1.. Wyobraźsobie,żenaosiliczbowejzaznaczonoliczby:−3,2,0,−5,−2,−1,−6,3,−4.Ile znichznajdujesiępolewejstronieliczby−1?. Podkreślwszystkieliczbywiększeod−1,2.. Wartośćwyrażenia(−5)⋅(−3)⋅(−2)jestliczbąujemną.. Między liczbą −5 i liczbą do niej przeciwną na osi liczbowej jest 9 liczb całkowitych.. Uporządkuj liczby: −7,3, 5,1, −3,7, −6,8, −4,8, −14,2 od największej do najmniejszej.. Naprawoodliczby−8naosiliczbowejznajdziemy liczbę.. Oceńprawdziwośćzdań.WstawznakXwodpowiedniąkratkę.. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −5.. −|31 2 | 6.Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −7.. Podkreślwszystkieliczbywiększeod−1,4.. Liczbą przeciwną do liczby −708 jest liczba 708.. Oceń odpowiedź .. Uporządkuj liczby: −7,3, 5,1, −3,7, −6,8, −4,8, −14,2 od największej do najmniejszej.. Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych.. Podkreślwszystkieliczbywiększeod−1,2.. Liczbąprzeciwnądo−21 22.. Uporządkuj liczby: −9,5, −7,6, −12,6, −4,8, 1,9, −3,1 od najmniejszej do największej.. Używając tylko liczb podanych w ramce, uzupełnij równości:Karta pracy - Liczby dodatnie i ujemne 1.. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −7.. 0 1 3 −1,3 −1 1,2 −3 4.znichznajdujesiępolewejstronieliczby−4?. Ile jest wśród nich liczb: a)naturalnych, b)pierwszych, c)złożonych, d)parzystych e)nieparzystych, f)podzielnych przez 3 g)które są kwadratami liczb całkowitych h)które są sześcianami liczb całkowitych..

Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −8.

Wstaw znak : a) −46..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt