Perform schulke karta charakterystyki

Pobierz

Działanie toksyczne na narządySchulke Polska Sp.. W przypadku kontaktu ze skórą : Natychmiast zmyć dużą ilością wody.. Strona 2 z 7 Data sporz ądzenia karty: 10.01.2008 r. Data aktualizacji: 14.12.2009 r. Karta charakterystyki preparatu Octenilin -Ŝel Kart ę charakterystyki sporz ądzono zgodnie z rozporz ądzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Wysyłka w: 24 godziny.. Skontaktuj się z nami: main.. Octenilin -płyn do irygacji ran.. Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi klasyfikacji chemikaliów (patrz pkt.. Dostawa: od 13,00 zł - Paczkomat InPost.. 49 sztuk produktu lub mniej.Desam Effekt Plus dezynfekcja powierzchni i wyrobów medycznych.. Przygotował: P.K.. ZagroŜenia dla człowieka wynikające z toksyczności i analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka:perform classic alcohol EP Wersja 06.03 Aktualizacja: 15.05.2019 Data ostatniego wydania: 09.11.2018 Data pierwszego wydania: 03.12.2001 Z11139 ZSDB_P_PL PL Strona 2/18 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 H319: Działa drażniąco na oczy.. Stosuje się go także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji oraz manekinów używanych do ćwiczeń (dezynfekcja przez zanurzenie).1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Schulke Polska Sp.. Wersja 05.02 Aktualizacja: 13.02.2019 Data ostatniego wydania: 05.12.2016 Data pierwszego wydania: 16.05.2002 Z11223_04 ZSDB_P_PL PL Strona 2/21 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 1B uszkodzenia oczu..

3.Karta charakterystyki.

Dostępność: na wyczerpaniu.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za SDS/Osoba odpowiedzialna : Application Departmentperform granulat Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych Zalety nie zawiera aldehydów wyjątkowo szerokie spektrum działania możliwość stosowania w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory) możliwość stosowania do wycisków stomatologicznych bardzo wysoka kompatybilność materiałowaKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1272/2008.. Strona 4 z 11.. Strona 2 z 11. sensiva emulsja myjąca.. 2.3 Inne zagrożenia Ta mieszanina nie zawiera substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji iperform Kopia do odczytu!. sensiva emulsja myjąca.. Wersja 06.02 Aktualizacja: 14.09.2021 Data ostatniego wydania: 14.09.2021 .. Do użytku profesjonalnego.Schulke Polska Sp.. Przygotował: P.K.. z o.o. Karta charakterystyki preparatu.. Na naszej stronie umieszczamy treści pochodzące od innych dostawców (np. filmy).Dostawca : Schulke Polska Sp.. Karta charakterystyki preparatu.. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r. Data aktualizacji: 08.01.2008 r. Aktualizacja: 3. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 ze zm.)..

z o.o. Karta charakterystyki preparatu.

octenisept jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.. sprawdź formy dostawy.. Strona 2 z 13 Data sporządzenia karty: 08.01.2008 r. Data aktualizacji: 26.01.2009 r. Karta charakterystyki preparatu Gigasept FF new Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006 Aktualizacja: 1 Informacje zamieszczane na etykiecie są podane w punkcie 15 karty.. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r.Roztwór preparatu cechuje się wysoką, potwierdzoną w testach, tolerancją materiałową.. z o.o. Karta charakterystyki preparatu.. Wersja 05.01 Aktualizacja: 01.02.2017 Data ostatniego wydania: 16.11.2016 .. Dostawca : Schulke Polska Sp.. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza..

Pierwsza pomocKarta charakterystyki preparatu Terralin protect.

Stosować odpowiedni aparat.. 207.55. zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy.Skuteczny preparat, nie zawierający aldehydów, Wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, Cechuje się wysoką tolerancją materiałową, dzięki czemu nie uszkodzi czyszczonej powierzchni, Pozostawia przyjemny zapach, Preparat szybkoschnący, Nie pozostawia zacieków, Skuteczny do dezynfekcji zabawek - więcej na ten temat piszemy tutaj.w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także.. Cena: 207,55 zł.. Strona 1 z 11.. Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Data sporządzenia karty: 10.01.2008 r. Data aktualizacji: 14.12.2009 r. Karta charakterystyki preparatu.. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa Polska Numer telefonu: +48 22 11 60 700 Telefaks: +48 22 11 60 701 Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa I Polska.. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności.. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa PolskaKARTA CHARAKTERYSTYKI gigasept instru AF Kopia do odczytu!. Przewidywana wielkość zamówienia: 50 sztuk produktu lub więcej.. Octenilin -płyn do irygacji ran.. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, Polska Telefon/Fax: +48 22 11 60 700/+48 22 11 60 701 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegonazwa substancji środowisko wartość propan-2-ol woda słodka 140,9 mg/l woda morska 140,9 mg/l osad wody słodkiej 552 mg/kg osad morski 552 mg/kg gleba 28 mg/kg stosowanie okresowe/uwolnienie 140,9 mg/l skutki dla stacji uzdatniania wody 2251 mg/l doustnie 160 mg/kg poży- wienia propan-1-ol woda słodka 10 mg/l woda morska 1 mg/l osad …Używamy narzędzi analitycznych (np. plików cookie) do pomiaru częstotliwości odwiedzin naszej strony oraz sposobu jej użytkowania..

charakterystyki sporz?dzono zgodnie z rozporz?dzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

w obrębie żołędzi prącia mężczyzny.. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa Polska Numer telefonu: +48 22 11 60 700 Telefaks: +48 22 11 60 701 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za SDS/Osoba odpowiedzialna : Application Department +49 (0)40/ 521 00 666 Numer telefonu: +48 22 11 60 700Schulke Polska Sp.. Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Karta charakterystyki dostępna na Ŝądanie uŜytkownika prowadzącego działalność zawodową.. Strona 7 z 7.. Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Nie stosować sztucznego oddychania usta-usta lub usta-nos.. Perform można stosować wobec takich materiałów jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt