Charakter chemiczny tłuszczów

Pobierz

Tłuszcze stałe o małej zawartości nienasyconych wiązań mają natomiast małą liczbę jodową (np. masło, smalec).Apr 9, 2021- tłuszcze są ciałami stałymi, półstałymi lub oleistymi cieczami, - tłuszcze są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, - tłuszcze są bardzo słabo rozpuszczalne w alkoholu etylowym, - tłuszcze są dobrze rozpuszczalne w węglowodorach i ich fluorowcopochodnych oraz innych rozpuszczalnikach niepolarnych.. W tłuszczach nasyconych,Tlenek chromu (II), czyli CrO jest czarny, ma zasadowy charakter.. Różnorodność dotyczy zarówno składu chemicznego jak i roli, jaką te związki pełnią w organizmach.. (C15H31COO)3C3H5 Nazwa:.. Do tej grupy związków chemicznych zaliczamy: fosfolipidy; cerebryzydy i gangliozydy; lipidy izoprenowe.. Tłuszcze dzielimy - ze względu na pochodzenie - na roślinne i zwierzęce.. W rozwoju filogenetycznym tkanka tłuszczowa pojawia się już u stawonogów, jednak dopiero u zwierząt stałocieplnych jej rola nabiera znaczenia.. Tłuszcze można podzielić - ze względu na stan skupienia - na stałe i ciekłe.. Tłuszcze zawarte w pożywieniu stanowią źródło energii, a także dostarczają niezbędnych kwasów tłuszczowych, oraz niektórych witamin - rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K).. Utwardzanie tłuszczów ciekłych polega na ich przemianie w tłuszcze stałe, w wyniku ich katalitycznego uwodornienia, podczas którego następuje wysycenie wiązań podwójnych w nienasyconych resztach kwasowych..

Podział tłuszczów 1.4.

Tlenek chromu (III), czyli Cr 2 O 3 jest szarozielony, ma amfoteryczny charakter, który przejawia się w tym, że reaguje z kwasem siarkowym oraz w wodorotlenkami litowców tworząc chromiany (III) z obecnym anionem CrO 2 ー.- charakterystyka nasion: oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, stopnia dojrzałości, zawartości wody, i substancji lotnych - ocena jakości tłuszczów - oznaczanie liczby kwasowej (LK) i liczby nadtlenkowej (LOO) - oznaczanie liczb charakterystycznych - liczby zmydlania (LZ), liczby jodowej (LI)Tłuszczowce (Lipidy) Tłuszczowce stanowią niejednorodną grupę związków organicznych.. Tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie, ale dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych, np. w benzynie.Mar 8, 2021W wyniku uwodornienia zmieniają się zarówno właściwości fizyczne jaki i chemiczne tłuszczów..

Ich stan skupienia zależy od tego ...Tłuszcze - charakterystyka.

Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla.. W pokarmie spożywanym przez człowieka, wartość energetyczna (kaloryczność) dostarczana przez tłuszcze nie powinna przekraczać 25% całości dostarczanej energii.Struktura chemiczna tłuszczów to pozostałości gliceryny, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie, a także reszty kwasów tłuszczowych, które, przeciwnie, są nierozpuszczalne w wodzie.. Ten związek otrzymano w reakcji nasyconego monohydroksylowego alkoholu A wykazującego czynność optyczną oraz monokarboksylowego aromatycznego kwasu B. Sól sodowa kwasu B jest stosowana jako konserwant.W tym podziale wymienia się: tłuszcze roślinne - pozyskuje się je głównie z nasion rzepaku, słonecznika, soi czy siemienia lnianego.. Kuleczki tłuszczowe są nie tylko największymi cząstkami układu koloidalnego mleka, ale także najlżejszymi.Chemiczne właściwości tłuszczów Niektóre z chemicznych właściwości tłuszczów są uzależnione od ich składu.. Tłuszcze dzielą się na tłuszcze proste, tłuszcze złożone i inne pochodne lipidowe (np. steroidy i karotenoidy).. Pozostałe reakcje dotyczą głównie wiązania estrowego cząsteczek tłuszczu..

Tłuszcze to grupa organicznych związków chemicznych z grupy lipidów.

Tłuszcze roślinne można pozyskać także z miąższu awokado, palmy oleistej czy rokietnika.Napisz nazwy systematyczne tłuszczów o podanych wzorach.Określ ich stan skupienia(stały/ciekły) i charakter chemiczny(nasycony/nienasycony).. Tłuszcze roślinne głównie zawierają w swojej budowie reszty kwasowe nienasyconych kwasów tłuszczowych, a tłuszcze zwierzęce - reszty kwasowe nasyconych kwasów tłuszczowych.61% 46 głosów.. Ogólnie trójglicerydy mają wzór:Estry i tłuszcze Oblicz Napisz równanie reakcji.. Ester E o masie molowej 178 g ∙ mol −1 zawiera 74,16% masowych węgla.. Wpływ na to ma obecność wiązania wielokrotnego.. % zawartości tkanki tłuszczowej wraz z .Dec 9, 2021Ze względu na swój charakter chemiczny tłuszcze są mieszaninami estrów glicerolu (trójglicerydów); gliceryna w nich jest estryfikowana kwasami tłuszczowymi.. Są to estry glicerolu i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (od 12 do 18 atomów węgla).. Otrzymuje się je m.in. w reakcji estryfikacji.. Ogólny wzór triglicerydu.Tłuszcze można podzielić - ze względu na stan skupienia (stałe i ciekłe), pochodzenie (roślinne i zwierzęce) oraz charakter chemiczny (nasycone i nienasycone).. Tłuszcze roślinne zawierają głównie związki nienasycone, a tłuszcze zwierzęce - związki nasycone.Tłuszcze - zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli..

Wszystkie tłuszcze są lżejsze od wody, odczyn tłuszczów jest obojętny.

Proces ten prowadzony jest przy podwyższonym ciśnieniu i temperaturze, a najczęściej wykorzystywanymi katalizatorami są pallad, platyna miedź i nikiel.Tłuszcz mleczny charakteryzuje bardzo wysoka strawność, wynosząca 97-99%.. Dotyczy to przede wszystkim reakcji związanych z obecnością wiązań podwójnych, jak np. uwodornianie i utlenianie tłuszczów.. Łatwo przechodzi w Cr 2 O 3.. Znane są również tłuszcze roślinne wytwarzane z orzechów laskowych, kokosowych czy włoskich.. Fosfolipidy W odróznieniu od tłuszczów prostych w fosfolipidach, jak widać ze wzoru zamieszczonego poniżej, jedna z grup wodorotlenowych glicerolu zestryfikowana jest nie kwasem tłuszczowym, a nieorganicznym kwasem fostorowym.. 3.1.wyraża ilościowo zawartość nienasyconych związków w tłuszczu.. Jeśli umieścisz kroplę tłuszczu na powierzchni wody, część gliceryny obróci się w jej kierunku, a kwasy tłuszczowe zostaną umieszczone na górze.Tłuszcze roślinne zawierają głównie związki nienasycone, a tłuszcze zwierzęce - związki nasycone.. Jest ona związana z dużym rozproszeniem kuleczek tłuszczowych, dzięki czemu tłuszcz może być wchłaniany bez wcześniejszej hydrolizy w przewodzie pokarmowym.. Tłuszcze roślinne (ciekłe) odbarwiają wodę bromową.. W tłuszczach nienasyconych, występujących w ciekłym stanie skupienia, grupy alkilowe pochodzą od nienasyconych kwasów karboksylowych, np. kwasu oleinowego.. Lipidy zbudowane są z atomów węgla, wodoru, tlenu oraz innych pierwiastków, np. azotu czy fosforu.. Tłuszcze o dużej zawartości estrów nienasyconych kwasów tłuszczowych, np. oleje roślinne, charakteryzują się dużą liczbą jodową (olej rzepakowy).. Tłuszcze są estrami glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych.. Są to związki składające się z .Tkanka tłuszczowa ( łac. textus adiposus) - tkanka zwierzęca, zaliczana do tkanki łącznej, która znajduje się głównie w warstwie podskórnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt