Na schemacie przedstawiono jedną z technik inżynierii genetycznej

Pobierz

Przyporządkuj technikę inżynierii genetycznej (A-C) - Zadanie 6: Biologia na czasie Zakres podstawowy.Mam dwa zadania ze schematami: 1.. Twardzica (sklerenchyma) - tworzy system usztywniający i wzmacniający roślinę.. Metodę tę stosuje się np. do otrzymania niektórych leków.Techniki inżynierii genetycznej osiągnęły obecnie taki stopień zaawansowania, że każda z setek milionów komórek ludzkiego ciała może być wykorzystana do stworzenia nowej istoty ludzkiej.. Wśród podstawowych technik inżynierii genetycznej wymienia się klonowanie i krzyżowanie odmiennych gatunków, a także manipulowanie genami.Transformacja genetyczna, (transgeneza, transgenizacja) - wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego (), zwłaszcza niewielkiej jego porcji obejmującej jeden do kilku genów.Zmodyfikowana w ten sposób komórka, a także (w przypadku organizmów wielokomórkowych) zregenerowany z niej organizm, to tak zwany "transformant".. Zda-jąc sobie sprawę z ogromu zagadnień, które można tutaj omówić, a których jedynie nie-wielką część zaprezentowano, pragnę podkreślić, iż autorzy przedstawionej pozycji książ-Uzyskana liczba pkt 10.. Niedawno, dzięki badaniom DNA niesłusznie ukarany Tomasz Komenda odzyskał wolność.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: biochemiczne podstawy genetyki, prawa Mendla i Morgana, dziedziczności i mutacje..

Schemat przedstawia jedną z metod stosowanych w inżynierii genetycznej.III.

Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Enzymy restrykcyjne związki, które przecinają DNA w miejscach o ściśle określonej sekwencji.. Drewno (ksylem) - tworzy system przewodzący wodę (i sole mineralne).. (0-1) Zaznacz rodzaj mutacji, w wyniku której powstał chromosom Filadelfia.. Na podstawie analizy danych z obu schematów uzupełnij w tabeli informacje dotyczące wiązania CO2 w cyklach obu rodzajów roślin.Jedną z dróg uzyskiwania metodami inżynierii genetycznej białek zwierzęcych jest wykorzystanie do ich wytwarzania żywych zwierząt, do których komórek wprowadzono odpowiednio przygotowany gen. Takie zwierzęta transgeniczne otrzymuje się zwykle wprowadzając odpowiedni gen, za pomocą mikroiniekcji do jądra zapłodnionej komórki .Obce białka uzyskiwane przy pomocy technik inżynierii genetycznej uzyskuje się z żywych zwierząt, wprowadzając do ich organizmów odpowiednio przygotowany fragment DNA..

metodę, w której wykorzystuje się jedną z technik inżynierii genetycznej - technikę PCR.

(0-1) Oceń, czy sformułowane przez uczniów hasła propagujące szczepienia przeciw HBV zawierają informacje prawdziwe.. W sadownictwie, aby .1. Podaj, który fragment schematu (I i/lub II) ilustruje odwrotną transkrypcję, oraz wyjaśnij, na czym polega ten .na fotografii przedstawiono jedna z podstawowych technik inzynierii genetycznej.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy) - tzw. klonowanie DNA.Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za .Na schemacie przedstawiono etapy modyfikacji genetycznej bakterii przy użyciu technik inżynierii genetycznej.. chromosom dawca chromosom biorca.. Jedną z metod jest wprowadzanie do genomu jednego organizmu dodatkowych genów o znanej ekspresji.. Na schemacie przedstawiono jedną z technik - Zadanie 5: Biologia na czasie Zakres podstawowy.Na schemacie przedstawiono powstawanie chromosomu Filadelfia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Gen wprowadzony na zasadzie transformacji do .Zadania maturalne z Biologii Tematyka: biochemiczne podstawy genetyki, prawa Mendla i Morgana, dziedziczności i mutacje..

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono lizosom.

Choroba ta jest jedną z najgroźniejszych nowotworowych chorób kobiecych, na którą .. W tworzeniu zrekombinowanego DNA wykorzystuje się głównie bakteryjne enzymy restrykcyjne, a także inne enzymy, np. ligazy, polimerazy.Na rysunku przedstawiono jedno z najczęściej stosowanych przedsięwzięć inżynierii genetycznej roślin - otrzymywanie odmian odpornych na żerowanie larw owadów.. 2011-01-29 17:40:35 Oceń przydatność inżynierii genetycznej w rolnictwie.. (0-1) Oceń, czy sformułowane przez uczniów hasła propagujące szczepienia przeciw HBV zawierają informacje prawdziwe.. inwersja transwersja transdukcja translokacja 16.2.. Inżynieria genetyczna ma ponadto duże znaczenie w rozwoju genetyki.czących pracy opartej na założeniach technik inżynierii genetycznej i terapii genowej.. Proces rozdzielania fragmentówZa pomocą technik inżynierii genetycznej można również wytworzyć na przykład zmodyfikowane zwierzęta o intensywniej działającym hormonie wzrostu, szybko osiągające duże rozmiary, co w dłuższej perspektywie pozwala obniżyć koszty ich hodowli.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Podaj jeden przykład praktycznego wykorzystania wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem opisanej techniki inżynierii genetycznej.. Oznaczenie aktywności β-gal polega na użyciu jako substratu X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolylo-β-D-galaktozyd), który jest rozkładny do barwnego (niebieskiego) produktu, 4-chloro-3 .Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po transfuzji..

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono wiązanie CO2 przez dwie grupy roślin (C3 i C4).

Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.Rozszerzenie zakresu potencjalnych zastosowań biotechnologii nowoczesnej umożliwił rozwój inżynierii genetycznej, czyli kierunkowe manipulacje genami prowadzące do uzyskania określonych celów.. (0-1) Na podstawie przedstawionych informacji oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące opisanej mutacji są prawdziwe.Inżynieria genetyczna - świadoma i celowa (kontrolowana przez człowieka) ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. 2009-12-03 19:11:24Istnieje wiele technik inżynierii genetycznej , które mają na celu polepszenie właściwości organizmów żywych.. Wyjaśnij, jakie czynności przedstawiono na schemacie oraz podaj nazwy elementów oznaczonych jako 1 i 2.. 1.Klonowanie - tworzenie genetycznych kopii 7.. Wektory - przenośniki genów Elektroforeza Polimeraza - kopiowanie w próbówce rozdzielanie DNA w specjalnym żelu pod wpływem działania pola elektrycznego.. 2 8 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 16. metodę, w której wykorzystuje się jedną z technik inżynierii genetycznej - technikę PCR.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jednakże, jak dowodzi tego przykład bliźniąt jednojajowych, klon człowieka nie byłby jego dokładną repliką.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. ocen prawdziwosc twierdzen dotyczacych tej techniki wpisujac p i f 1. podstawą tej techniki jest przemieszczanie sie odcinkow DNA w polu elektrycznym 2. czasteczki DNA przemeiszczaja sie w kierunku bieguna ujemnego 3. najszybiej przesuwaja sie w celu elektroforetycznym czasteczki DNA o największej masie 4 .Techniki inżynierii genetycznej 2013-03-11 19:51:40 Referat o inżynierii genetycznej i jej praktycznym zastosowaniu, POMOCY!. Inżynieria genetyczna - korzyści i zagrożenia 8.Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.Biologia na czasie Podstawa- Kartkówki i odpowiedzi Z:-Biotechnologia a medycyna-Biotechnologia tradycyjna.Znasz odpowiedź na zadanie: Biotechnologia, a medycyna?Jedną z metod oznaczania aktywności CAT przedstawiono na rysunku 2; β-galaktozydaza (β-gal) enzym kodowany przez gen lacz, pochodzący z Escherichia coli.. Zadanie 1 (2 pkt) Na poniższym schemacie przedstawiono jedną z metod izolowania genów, stosowaną w inżynierii genetycznej.. Mężczyzna został oskarżony o gwałt oraz morderstwo, odsiedział 18 lat zasądzonego wyroku.. Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 4.. Organizm wzbogacony o dany gen posiada nowe właściwości , jakich nie mają inni, niezmienieni genetycznie przedstawiciele .Biotechnologia i inżynieria genetyczna mają zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w farmaceutyce, rolnictwie i hodowli.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt