Czynniki kształtujące klimat polski notatka

Pobierz

Strefy klimatyczne 5.. Występuje w klimacie suchym; wietrzenie fizyczne ilaste, zachodzi pod wpływem nasiąkania wodą skał ilastych, co powoduje ich pęcznienie, .. Na proces kształtowania się klimatu wpływają czynniki klimatotwórcze, takie jak: szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie powierzchni, szata roślinna, występowanie pokrywy śnieżnej lub lodowej, działalność człowieka.Czynniki kształtujące klimat Polski Polska leży w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym.. B. Jedną z cech klimatu Polski jest duża/ mała zmienność pogody.. - Czynniki kształtujące klimat Polski to przede wszys - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Obieg ciepła Jedynym źródłem docierającej do powierzchni Ziemi energii cieplnej jest promieniowanie słoneczne.. Obserwacje meteorologiczne Pogoda i klimat - pojęcia podstawowe Pogoda - stan atmosfery w danej chwili w danym miejscu (może się zmieniać z godziny naKlimatyczne rekordy Polski (wybrane wartości) maksymalna temperatura powietrza (40,5 stopni C, Prószków koło Opola, czerwiec 1921 r.) minimalna temperatura powietrza (-41 stopni C, Siedlce, luty 1940 r.) najwyższy opad roczny (2770 mm, Tatry — Dolina Pięciu Stawów, 2001 r.) najniższy opad roczny (285 mm, Poznań, 1982 r.)charakteryzuję główne czynniki kształtujące klimat Polski na tle Europy omawiam wpływ głównych mas powietrza na klimat i pogodę w Polsce Cechy klimatu Polski charakteryzuję elementy klimatu Polski wyjaśniam, czym jest okres wegetacyjny i omawiam jego zróżnicowanie na obszarze Polski .wymieniam czynniki klimatotwórcze charakteryzuję główne czynniki kształtujące klimat Polski na tle Europy omawiam wpływ głównych mas powietrza na klimat i pogodę w Polsce Notatka: CZYNNIKI KLIMATOTWÓRCZE - szerokośc geograficzna - prądy morskie - rzeźba terenu - odległość od mórz i oceanów - cyrkulacja powietrza - wysokość bezwzględnaWyróżniamy następujące rodzaje czynników wpływających na klimat: antropogeniczne (spowodowane przez człowieka), zaliczamy do nich:-emisję gazów cieplarnianych (głównie emisja dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa i gaz ziemny),-karczowanie lasów pod uprawy, naturalne, do których zaliczamy:-erupcje wulkanów,-zmiany natężenia promieniowania słonecznego.Notatka z lekcji - 17.01.2021..

Czynniki kształtujące klimat 3.

Dobierzcie do czynników kształtujących klimat Polski odpowiednie opisy ich wpływu na klimat .Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne.. Add a comment.. 7 klasa - Czynniki kształtujące klimat.. 36.4K subscribers.Klimat Polski - czynniki kształtujące klimat położenie geograficzne masy powietrza położenie nad Bałtykiem szerokość geograficzna oceaniczne, lądowe, polarne, wysokość n.p.m (od 490 N do 540 50| N) zwrotnikowe, arktyczne,Czynniki kształtujące klimat w Polsce Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce:?. Lekcja online na Classroom Materiały do zajęć: 1.. 4 3 Określa zadania dla uczniów.. Klimat Polski 4.. Fronty atmosferyczne występują.. Z kolei na południu Europy dominuje ciepły klimat śródziemnomorski.Czynniki geograficzne kształtujące klimat Polski: położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych; odległość od Morza Bałtyckiego oraz Atlantyku; ukształtowanie powierzchni - równoleżnikowy układ 6 pasów rzeźby terenu; wysokość nad poziomem morza; szata roślinna;antropogeniczne czynniki kształtujące klimat: - emisja zanieczyszczeń, - przemysł (produkty spalania paliw oraz inne substancje emitowane do atmosfery zmniejszają jej przezroczystość i ograniczają ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni), - komunikacja, - zabudowa terenu (zwarta zabudowa osłabia siłę wiatru - efekt kurtynowy, …Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce: - Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową); - Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy; - Ciepłe prądy morskie - Północnoatlantycki, Norweski; - Sąsiedztwo Azji na wschodzie; - Przewaga pasm górskich ułożonych równoleżnikowo; - Rozmieszczenie ośrodków wyżowych i niżowych i ich .Czynniki meteorologiczne:-rodzaje mas powietrza napływające nad nasze terytorium-rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku-rozmieszczenie głównych niżowych i wyżowych ośrodków barycznych Powoduja duze zroznicowanie stanow pogody, zarowno w ciagu roku jak i w poszczegolnych latach, ksztaltujac klimat zwany umiarkowanym przejsciowym Czynniki niemeteorologiczne:-szerokość geograficzna-wplywa na ilosc energii slonecznej docierajacej do powierzchni ziemi, a w efekcie na .Klimat kształtowany jest przez takie procesy jak obieg ciepła, cyrkulacja powietrza i obieg wilgoci..

Q.Wymieńcie czynniki kształtujące klimat Polski.

Notatka z lekcji - 17.01.2021.. Dłuższe trwanie danego typu pogody to rzadkość.. Klimat Polski Geografia klasa 7 W Polsce zmiany pogody następują zwykle w cyklu 3-5- dniowym, rzadziej 7-dniowym.. Geografia - szkoła podstawowa.. Pozostało 95% treści Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów!a jak się nazywa klimat Polski umiarkowany ciepły przejściowy co kształtuje nasz kraj szerokość geograficzna, bliskość ciepłych prądów morskich równoleżnikowy układ rzeźby terenu szerokość geograficzna decyduje o ilości promieniowania łagodzący wpływ oceanu atlantyckiego powoduje że klimat jest cieplejszy amplituda temperatury powietrzaCzynniki kształtujące klimat polski.. - układ rzeźb terenu.211.. Ilość tego promieniowania w poszczególnych częściach kuli ziemskiej zależy odCzynniki kształtujące klimat Polski: Szerokość geograficzna Odległość od dużego zbiornika wodnego (Atlantyk, Bałtyk) -decydujące o wysokości temperatur Rodzaj podłoża -wpływa na klimat lokalny.Czynniki kształtujące klimat Polski Są to: rozmieszczenie ośrodków barycznych, masy powietrza, szerokość geograficzna, położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, pokrycie terenu..

Podaj czynniki kształtujące klimat Polski i cechy tego klimatu.

- bliskość ciepłych prądów morskich.. biedronka na globusie.. Typowe obszary krasowe w Polsce występują w Tatrach (wapienie - Dolina Kościeliska), w Niecce Nidziańskiej .. Największy wpływ ma szerokość geograficzna na ilość energii słonecznej docierającej do poszczególnych fragmentów Ziemi.. Określ, którego z poziomów różnorodności biologicznej dotyczą poniższe zdania.. Różnorodność biologiczna w Polsce.Czynniki kształtujące powierzchnię Ziemi, ochrona środowiska przyrodniczego .. biedronka na globusie.. Wywołuje to z kolei cały proces globalnej cyrkulacji atmosferycznej, kształtuje temperatury i opady w danym miejscu.Polska leży w zasięgu klimatu umiarkowanego ciepłego / chłodnego przejściowego.. Otaczają nas inne typy klimatu ze strefy umiarkowanej - morski na zachodzie i kontynentalny na wschodzie.. Od północy sąsiadujemy z chłodną odmianą klimatu umiarkowanego.. Logowanie.. - położenie między Oceanem Atlantyckim a kontynentem azjatyckim.. Dzień dobry!. Zanim udzielisz odpowiedzi, zapoznaj się z informacjami w podręczniku.. Podaj czynniki kształtujące klimat Polski i cechy tego klimatu.. Książki Q&A Premium Sklep.. Spis treści: 1.. - położenie nad Morzem Bałtyckim.. Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy;Szerokość geograficzna to najważniejszy czynnik klimatotwórczy i jedyny czynnik określany jako strefowy..

...Temat: Czynniki kształtujące klimat.

Rejestracja.. Po zakończeniu przez uczniów wykonywania zadania 1 wyświetla slajd 1 oraz slajd 2 z prawidłowym rozwiązaniem.. Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową);?. - szerokość geograiczna.. Jeśli trzeba coś uzupełnić, to do dzieła :) .. czynniki kształtujące klimat Polski; masy powietrza napływające nad Polski;Klimat - to średni przebieg stanów pogody określony na podstawie wieloletnich obserwacji (co najmniej 20-30 lat) szerokość geograficzna - wpływa na wielkość kąta padania promieni słonecznych odległość od morza - bliskość mórz/oceanów łagodzi temperatury (powoduje chłodniejsze lata i cieplejsze zimy) i zwiększa ilość opadów wysokość nad poziomem morza - wraz z jej wzrostem występuje spadek temperatury i ciśnienia oraz wzrost ilości opadów prądy morskie .. Zobaczcie, czy udało Wam się zanotować te informacje.. Zadanie 1.. Czynniki kształtujące klimat Polski:Wyróżnia się trzy poziomy różnorodności biologicznej: źródło na podstawie: Puls życia kl. 8 Wydawnictwo Nowa Era..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt