Wzór soli węglan glinu

Pobierz

A i nie ma być odpowiedzi typu"bo zamarzną", bo to jest napisane w pytaniu.Wartościowość metalu jest podana na końcu nazwy.Zadanie: na podstawie nazw soli napisz wzory sumaryczne i strukturalne siarczan v i miedzi i azotan v magnezu węglan glinu krzemian wapnia.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Zad.. Węglan glinu to sól nieorganiczna, której wzór chemiczny to Al2 (CO3) 3.. Ale nie można ich olać.. Zadanie ID:1335. oblicz ile kilogramów żelaza otrzymano w wyniku reakcji .Wzór chwilowo zanika, a poniżej pojawia się wzór kwasu H3PO4.. fosforan(V) cynku(III) j.) azotan(V) wapnia Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-04-07 19:54:10Sole zawierają anion węglanowy CO2− 3.. 1 Podaj wzory sumaryczne następujących soli: - węglan glinu - siarczek amonu - fosforan (V) ołowiu (II) - siarczan (IV) żelaza (II) Zad.. Węglany są dość rozpowszechnione w przyrodzie, odgrywają również dużą rolę w gospodarce, np. w przemyśle chemicznym czy w budownictwie.. BARDZO DZIĘKUJE!1.Wzór sumaryczny siarczek glinu- 2.Podaj nazwę soli; Al2(CO3)3 FeCl3 SnSO4 .. Al2S3 2.. Zapis trzy minus zamienia się w rzymską liczbę trzy.. I II K2CO3Napisz wzory soli.. Znane są też wodorowęglany, zawierające anion HCO− 3.. Chemia.. Tylko trzeba umieć kwasy.. Świeże Publikacjerozwiązane • sprawdzone przez eksperta napisz wzory soli: -węglan glinu -siarczek baru - siarczan (VI) sodu -azotan (v) strontu -fluorek manganu (II) -ortofosforan (V) baru -siarczan (IV) żelaza (II) -siarczan (VI) chromu (III) Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta Użytkownik Brainly Załóż darmowe konto i zyskaj 15 dodatkowych odpowiedziWzory strukturalne soli CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) Wzór strukturalny: MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu Wzór strukturalny: K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Wzór strukturalny: Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Wzór strukturalny: Na 2 CO 3 - węglan sodu Wzór strukturalny: Al 2 (SO 4) 3 - siarczan (VI) glinu Wzór strukturalny: CaSO 4 - siarczan (VI) wapnia Wzór strukturalny:Wzory sumaryczne soli..

Nazwa soli : węglan glinu.

Na podstawie nazwy podaj wzór sumaryczny soli: azotan (V) sodu węglan glinu azotan (III) ołowiu (IV) azotan (V) chromu (III) węglan antymonu (V) chlorek sodu siarczek manganu (II) fosforan (V) magnezu węglan żelaza (III) siarczan (IV) niklu (II) siarczan (VI) magnezu fosforan (V) ołowiu (IV) azotan (V) wapnia węglan cunku fosforan (V) srebra chlorek miedzi (I) azotan (V .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. kinky.podaj wzory soli.. Skillful Odpowiedzi: 117 0 .. oblicz, ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 108g glinu z siarką.. Podaj nazwy systematyczne soli: Na2SiO3, NaNO3.. 2011-05-19 20:19:36Next Zastanów się dlaczego róże w ogródkach zabezpiecza sie przed zamarznięciem w zimie, okładając je obornikiem lu opadłymi wilgotnymi lisćmi.. d)azotan (|||)żelaza (|||) e) siarczan (VI)potasu.Podaj wzór soli, której nazwa to fosforan(V) chromu(III) 9. Podaj wzór soli, której nazwa to siarczek miedzi(II)Nazwa soli: chlorek wapnia, fosforan potasu, siarczan (4) cynku, azotan(5) glinu, jodek chromu(3), i do nich napisać trzeba wzór sumaryczny soli oraz wzór sumaryczny kwasu, od którego pochodzi sól.. 2 Podaj wzory strukturalne soli o podanych… poniżej.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Napisz wzory soli o podanych nazwach.. Na2SO4 - siarczan (VI) sodu , K2SO3 - siarczan (IV) potasu, AlPO4 - fosforan (V) glinu, NaCl - chlorek sodu, MgCO3 - węglan magnezu , KBr - bromek potasu, CaS - siarczek wapnia, Fe2 (SO4)3 - siarczan (VI) żelaza (III),węglan glinu - Al2 (CO3)3 siarczek arsenu (V) - As2S5 siarczek miedzi (I) - Cu2S siarczek miedzi (II) - CuS siarczek glinu - Al2S3 siarczek miedzi (II) - CuS azotan (V) srebra - AgNO3 azotan (V) wapnia - Ca (NO3)2 azotan (III) wapnia - Ca (NO2)2 azotan (III) magnezu - Mg (NO2)2 azotan (III) chromu (III) - Cr (NO2)3Zapisz wzory sumaryczne soli: węglan potasu (Węglan potasu pochodzi od kwasu węglowego H2CO3, reszta kwasowa zaznaczona na niebiesko jest (II) wartościowa..

MgCO3 - węglan magnezu.

chlorek sodu - NaCl, chlorek wapnia - CaCI 2, siarczek glinu - Al 2 S 3, węglan magnezu - MgCO 3, siarczan (VI) sodu - Na 2 SO 4, siarczan (IV) sodu - Na 2 SO 3, azotan (V) potasu - KNO 3, siarczan (VI) miedzi (II) - CuSO 4, węglan potasu - K 2 CO 3, fosforan (V) glinu - Al PO 4, fosforan (V) magnezu - Mg 3 (PO .Nazwy i wzory soli - Połącz w pary.. Wstawiam zamiast wodoru potas, ustalam wzór soli wiedząc, że reszta kwasowa jest (II) wartościowa, a potas I wartościowy).. autor: Mateo14 » czw mar 05, 2009 17:48. Podaj wzory sumaryczne soli: węglanu glinu, chlorku amonu, węglan amonu.. FeCO3 - węglan żelaza (II)1. Podaj wzory soli: a) węglanu sodu Na2CO3 siarczanu (VI) glinu Al2(SO4)3 azotanu (V) wapnia Ca(NO3)2 b) chlorku potasu KCl fosforanu (V) magnezu Mg3(PO4)2 siarczku ołowiu (II) PbS c) siarczanu (IV) sodu Na2SO4 siarczanu (VI) żelaza (III) Al2(SO4)3 chlorku glinu AlCl3 2.Sole - nazwy i wzory - Połącz w pary.. Napisz wzory soli o podanych nazwach.. siarczan(VI) glinu b.) siarczan(VI) wapnia c.). Podaj wzory soli: chlorek wapnia, węglanu cyny (II), węglanu ołowiu (II), bromku chromu (III).. Sole te, prócz węglanów metali alkalicznych, są słabo rozpuszczalne w wodzie.Wzory soli ;) K2CO3 - węglan potasu Na2CO3 - węglan sodu Li2CO3 - węglan litu AgCO3 - węglan srebra MgCO3 - węglan magnezu CaCO3 - węglan wapnia BaCO3 - węglan baru FeCO3 - węglan żelaza (II) CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II) MgSO4- siarczan (VI) magnezu K2SO4- siarczan (VI) potasu Na2SO4- siarczan (VI) sodu Na2CO3- węglan soduPodaj wzór soli, której nazwa to fosforan(V) chromu(III) 9. Podaj wzór soli, której nazwa to siarczek miedzi(II)Sposoby otrzymywania soli 1)kwas+zasada= sól+woda 2)metal+kwas=sól+wodór 3)tlenek metalu+kwas=sól+woda 4)reakcja tlenku niemetalu+zasada=sól+woda 5)tlenek niemetalu+tlenek metalu=sól 6)metal+niemetal=sól 7)sól+kwas=nowa sól+nowy kwas 8)sól+zasada=nowa sól+nowa zasada 9)sól+metal=nowa sól+nowy metal 10)sól1+sól2=sól3+sól4Wzory Pilne..

CaCO3 - węglan wapnia.

Pamiętamy, że 1 we wzorach nie piszemy.. Przynajmniej te: KWASY TLENOWE (każdy ma "O", czyli tlen we wzorze…): H 3 PO 4 kwas ortofosforowy (V), ewentuanie: kwas fosforowy (V) KWASY BEZTLENOWE (nie mają "O"…):Ustal wzory sumaryczne i strukturalne.. Zapis u dołu ekranu znika, a w centralnej części ponownie pojawia się projektowany wzór soli.Albo można sobie zrobić ściągę.. p.jankiewicz 2010-05-05 17:10:30 UTC #1. ustal wzory sumatyczne i strukturalne niżej podanych soli.. Pocieszenie: wzorów i nazw SOLI nie trzeba się będzie uczyć na pamięć.. Napisz wzory soli o podanych nazwach.Załączniknazwa soli wzór wartościowość metalu reszty kwasowej MgCl2siarczek chromu(III) NaBrwęglan glinu CaI2siarczan(IV) sodu Cu(No3)2 Fe2(SO4)3fosforan(V) wapnia.. ćwiczenia z przyrody dla klasy 5.. Większość zrobiłem ale tego nie wiem.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek.Napisz .Pomooocy!. Jest to praktycznie nieistniejący węglan metalu, biorąc pod uwagę jego wysoką niestabilność w normalnych warunkach.. jodek ołowiu (II) , siarczek miedzi (I) , chlorek srebra (I) , fluorek wapnia , azotan (V) cynku , siarczan (VI) litu , siarczan (IV)glinu , fosforan (V)potasu , węglan sodu , bromek żelaza (III)..

AgCO3 - węglan srebra.

a) diwodorofosforan(V) sodu b) wodorowęglan potasu c) wodorowęglan amonu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt