Ćwiczenia na zajęcia socjoterapeutyczne

Pobierz

Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej [gry i zabawy na rozładowanie energii] / Joanna Żabińska-Koster.. Ostatni etap pracy z grupą - przygotowanie do zakończenia jej funkcjonowania.Propozycja zajęć dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień.. Poznanie siebie i integracja grupy - scenariusz zajęć socjoterapeutycznych.. Praca z dziećmi powinna odbywać się z wykorzystaniem ćwiczeń, które będą dla uczestników zajęć nie tylko zrozumiałe, ale również ciekawe.Poniżej zaprezentowane scenariusze realizowałam z młodzieżą w wieku od 15-18 lat na cotygodniowych zajęciach trwających ok. 90 min.. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ, WIEK WYCHOWANKÓW.. Rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć.Proponowane ćwiczenia pozwalają uczniom na zrozumienie swoich emocji, pozbycia się poczucia winy z powodu ich odczuwania - co stanowi drogę do refleksji, jak sobie z nimi radzić w sposób właściwy.. 3.ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych oraz odmawiania innym bez pogarszania …Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dotyczących profilaktyki uzależnień Autorzy: Filip Przechrzta {W czasie omawiania tego ćwiczenia należy zwrócić uwagę uczniom, że bez pomocy osoby z zewnątrz, osoba uzależniona (mająca problem z używaniem) nie może sama sobie pomóc}..

Krąg rozpoczynający zajęcia.

Dziecko poszukuje znanych sobie przykładów sytuacji, gdzie potrzebne są różne reguły.. Opracowuje (przy pomocy terapeuty) listę reguł i zasad obowiązujących na spotkaniu.. - CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WSPÓŁPRACĘ - Ufamy sobie cz. II (wersja podst.)Zajęcia I- Tworzymy grupę Zajęcia II- Poznajemy się Zajęcia III- Budujemy zaufanie Zajęcia IV- Poznajemy i nazywamy uczucia Zajęcia V- Wyrażamy uczucia swoje i szanujemy uczucia innych Zajęcia VI- Wzmacniamy poczucie własnej wartości Zajęcia VII- Znamy swoje mocne strony Zajęcia VIII-Umiemy poskromić złość Zajęcia IX- Potrafimy rozwiązywać problemy Zajęcia X- Radzimy sobie z agresją Zajęcia XI- Zamykamy grupę ZAJĘCIA I- TWORZYMY GRUPĘ Cele: - poznanie się .Temat zajęć: Potrafię nazwać i rozpoznać uczucia Cele: - rozpoznawanie i określanie uczuć, - odkrywanie siebie, - wzmacnianie poczucia własnej wartości.. "Balony" - ćwiczenie ruchowe podnoszące poziomZajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne mogą prowadzić specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce, np.: nauczyciel - psycholog, nauczyciel - pedagog, w tym pedagog specjalny, zastępują zajęcia socjoterapeutyczne należą do grupy zajęć specjalistycznych zaadresowane do uczniów przejawiających1 day agoUmiejętności społeczne socjoterapia - scenariusze zabawy zajęcia ćwiczenia trening..

Program zajęć socjoterapeutycznych obejmuje także ćwiczenia sprzyjające rozwojowi osobistemu, budowaniu pozytywnej samooceny.

Socjoterapia dla dzieci i młodzieży służy: przyswojeniu zachowań społecznie akceptowanych, nauce pełnienia określonych ról społecznych, kształtowaniu umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji,Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych 1.Przywitanie grupy.. Zajęcia socjoterapeutyczne polegają na tworzeniu sytuacji uczących, które jednocześnie pełnią funkcję korygującą w stosunku .Mar 13, 2022Zajęcia socjoterapeutyczne są skierowane do uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu oraz wykazujących potrzebę wspierania w sferze rozwoju intelektualnego i duchowego.. 2.dostarczenia uczniom informacji o właściwych sposobach budowania relacji z innymi ludźmi bez popadania w sytuacje konfliktowe i bez narażania się na trudności społeczne.. Właściwy etap pracy z grupą - realizacja celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.. - Bibliogr.Terapeuta rozmawia z dzieckiem o tym w jakim celu są potrzebne ludziom wspólne normy i reguły.. Wiek dzieci - 7 - 9 lat Płeć - dziewczynki i .Jun 17, 2020Feb 17, 2021Ćwiczenia muszą być tak zaplanowane, by w równym, stopniu angażować wszystkich uczestników zajęć.. Na jednej wpisują to za coAktywne słuchanie - ćwiczenia Odkryj karty wg Katarzynak Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Rewalidacja Socjoterapia Społeczne TUS Socjoterapia Połącz w pary wg Wojciechkiedos1 Klasa 5 Socjoterapia Frazeologizmy - dopasuj w odpowiedniej formie Połącz w pary wg KatarzynakĆwiczenia wykorzystywane podczas zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci Od metod stosowanych podczas zajęć socjoterapeutycznych zależy skuteczność terapii..

Środki i materiały wykorzystane na zajęciach: tablica "Czuję się jak", kaseta z muzyką relaksacyjną, arkusze papieru pakowego, farby plakatowe.

Ćwiczenie " Rozpoznaj, co ta osoba czuje"- Rozkładamy wycinki z gazet na środku Sali.. Co do zasady są to zajęcia dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.Zajęcia polegają na tworzeniu sytuacji uczących, które jednocześnie pełnią funkcję korygującą w stosunku do zachowań dziecka .. - seria zdań niedokończonych, - gry i zabawy, inscenizacje - ćwiczenia relaksacyjne - zabawy ruchowe.. D oskonalenie zawodowe - scenariusz zajęć.Tak samo różnorodne są metody pracy, stosowane w ramach zajęć socjoterapeutycznych.. Każdy, kto chce podchodzi z tyłu i na kartce koleżanki, kolegi może napisać życzenia dla tej osoby lub coś miłego na pamiątkę.. Współpraca i współdziałanie w oparciu o zabawy integracyjne.. Układanka obrazkowa - scenariusz zabawy grupowej.. "Feb 11, 2021Socjoterapia - Współpraca - Ufamy sobie cz. II - Czy jestem przyjacielski?. Warunki skutecznej socjoterapii można by ująć w następujących punktach: kompetencje i umiejętności wychowawcy, terapeuty ścisła współpraca z psychologiem (diagnoza, pomoc interwencyjna i in.. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych nr l Temat zajęć: Integracja grupy Cel zajęć: - wzajemne poznanie członków grupy - integracja grupy - zabawa Metody: - gry ruchowe - uzupełnianie zdań - zabawaZajęcia integrujące grupę (5 spotkań)..

), warunki do pracy grupowej (sala z odpowiednim wyposażeniem)Zajęcia socjoterapeutyczne tworzą dynamiczną całość, na którą składają się określone etapy pracy z grupą: Pierwszy etap - okres powstawania grupy.

Przebieg zajęć: 1.. Emocje i uczucia (4 spotkania).. Życzenia" - przypinamy uczestnikom na plecach kartki.. "Wkładka metodyczna", s. VII-VIII 13.. "nazywam się.. ", najbardziej lubię.. ", "moim marzeniem jest.".. Zakończenie z zajęć: - Podsumowanie: uczestnicy otrzymują dwie kartki.. Pożegnanie poprzez podanie sobie małych palców u rąk i powiedzenie: "Do widzenia!. Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, adekwatna ocena swojej siły i słabości.. Każdy z uczestników wybiera.. Wzmacnianie samodzielności i indywidualności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt