Odpowiedzialność karna nieletnich prezi

Pobierz

Get this Prezi Template from Prezibase.comTemat: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH KOMISARIAT POLICJI III W BIAŁYMSTOKU KIM JEST OSOBA ZDEMORALIZOWANA?. Wymiar kary dla nieletniego traktowanego jak dorosłego.. Na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada sprawca czynu zabronionego, który w chwili jego WywiadNieletnią w rozumieniu prawa karnego jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 16. roku życia.. 191a § 1 K.K. - Kto utrwala wizerunek.. Art. 190a § 2 K.K. - .Wykroczenia czyny zabronione SOCIAL proces polegający na łamaniu powszechnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad postępowania To pozostałe wykroczenia oraz czyny popełnione (przestępstwa lub wykroczenia) w wieku poniżej 13 lat Art. 62 Posiadanie środków odurzających lubDo zadań młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii należy: organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej udzielanie pomocy rodzicomSą to poważne, ciężkie gatunkowo przestępstwa.. Get this Prezi Template from Prezibase.comPapierosy 0-13 lat - rodzice ponoszą odpowiedzialność za czyny dziecka 13-17 - przeniesienie do środka wychowawczego bądź poprawczego +17 - odpowiedzialność karna * Po ukończeniu 15 lat w razie popełnienia poważnego przestępstwa (np. zabójstwa) może zostać potraktowany jak osobaZa przechowywanie znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat..

Nieletni, który ukończył 15 rok życia może ponosić odpowiedzialność karną: za zamach na życie Prezydenta RP, za zabójstwo (chyba, że jest to zabójstwo pod wpływem.

cyt. "jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 134, 148 § 1, 2 lub 3, 156 § 1 lub 3, 163 § 1 lub 3, 166, 173 § 1 lub 3, 197 § 3, 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 k.k., może odpowiadać na zasadachjak Odpowiedzialność Karna Nieletnich Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu dlaczego kiedy , , this is OUR mind mł. asp.. Kodeks karny przewiduje wyjątkową odpowiedzialność karną młodych ludzi, którzy ukończyli 15 lat, a dopuścili się przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwa).Odpowiedzialność prawna nieletnich a rola szkoły i nauczyciela Szkoła a postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność osób nieletnich Obowiązek zawiadomienia Procedura w sprawach nieletnich Obowiązek społeczny Nieletni w prawie karnym - osoba, która nie ukończyła 17 rokuOdpowiedzialność nieletnich sprawców czynów karalnych według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.. Artur Długokęcki 519-035-476 sierż.. Pełnoletni: osoba, która ukończyła 18 lat Małoletni/ Niepełnoletni: osoba, która nie ukończyła 18 roku życia <- termin funkcjonujący w prawie cywilnym (art. 10 kodeksu SądyGranica 15 roku życia kont.. Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18. roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniuW takiej sytuacji sprawca, mimo iż ukończył 17 lat, nie poniesie odpowiedzialności karnej..

Nieletni nie odpowiada wg zasad określonych w kodeksie karnym z wyjątkiem określonych przypadków.Odpowiedzialność karna nieletnich Zuzanna Wilczyńska Maj 2018 Kim jest nieletni?

Nieletni, w prawie karnym osoba, która nie ukończyła 17 lat w chwili popełnienia czynu zabronionego groźbą kary.. nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.. Osoby umożliwiające małoletniemu użycie środka odurzającego mogą zostać pozbawione wolności od 6 miesięcy do 8 lat.art.. Osoba, która wprowadza do obrotu środki odurzające liczy się z grzywną i pozbawieniem wolności od 2 do 12 lat.. DEMORALIZACJA Proces polegający na przejawianiu przez osobę nieletnią negatywnych zachowań, takich jak: wagary ucieczki z domu złe zachowanie w szkole agresywnePrezi Template with the concept of Creative Stories..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt