Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące rodzajniki ein eine keine

Pobierz

Zarejestruj.. Zwróć uwagę na rodzajniki przedstawionych rzeczy.. Podaj kilka (najlepiej około 10) rzeczowników w języku niemieckim które mają 2 lub 3 .. 1. die Schultasche - torba szkolna2.. das Heft - zeszyt Odpowiedź na zadanie z Das ist Deutsch!. 2 wybrane ćwiczenia ze str. 76 (w zeszycie ćwiczeń).. 7 szkoły podstawowej.. Wpisz do tabeli w zeszycie .. Prześlij do sprawdzenia (do 10.05.).. Przedmiot.. Prześlij do sprawdzenia (do 19.05.).. Posłuchaj nagrania.. das Buch - książka4.. Zaloguj.. Jeśli ich nie znasz sprawdz je w słowniku na samym dole strony.Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące rodzajniki, fragmenty lub całe rzeczowniki.. Uzupełnij wypowiedź podanymi wyrazami.. Wpisz brakujące czasowniki we właściwej formie.. Zbierz brakujące informacje o Susanne, Karstenie i Annie.. Zadanie.. Język niemiecki.Zgłoś nadużycie!. W testach zamieszczono3.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje .May 22, 2022Zapisz rodzajnik i liczbę mnogą w zeszycie.. Zapisz odmianę do zeszytu: aufstehen.. Zadanie.. ich stehe auf.•rodzajniki mogą występować jako określone (der, die, das) lub nieokreślone (ein, eine, ein) •rzeczownik w języku niemieckim piszemy z wielkiej litery •w języku niemieckim mamy 4 przypadki, które odpowiadają pierwszym 4 polskim przypadką •przypadki rzeczownika to: Nominitiv (Mianownik), Genitiv (Dopełniacz), Dativ (Celownik), Akkusativ (Biernik)Ułóż dwa minidialogi w ćwiczeniu 6 i zapisz je do zeszytu..

Szkoła podstawowa rozwiązane Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące rodzajniki: ein, eine, keine.

1 6 Napisz rodzajniki i formy liczby mnogiej podanych Uzupełnij .do żadnej luki.. KOMPAKT 7, Zeszyt ćwiczeń.. pl) i zapisz brakujące wyrazy.. Co znaczą te słowa po polsku?. Zadanie 7., oznaczone *, nawiązuje formatem do zadania na tworzenie wypowiedzi pisemnej w arkuszu (egzamin ósmoklasisty).. Wpisz odpowiednie rodzajniki.. Strona 70.. Posłuchaj nagrania CD_35 i jednocześnie przeczytaj dialog w podręczniku.. 4 x 0,5 pkt 4.. Wykonaj ćwicz.. Książki.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. CD • 37 Wpisz brakujące formy.. Wykonaj min.. das Handy - komórka3.. Pokaż .Przeczytaj tekst,a następnie posłuchaj nagrania.. Podaj następujące informacje o sobie: - kraj pochodzenia, - języki, które znasz, - formy spędzania czasu wolnego, - plany zawodowe na przyszłość.aufstehen = wstawać (bezokolicznik) --> składa się z przedrostka auf i czasownika głównego stehen.. Książki.. Wykonaj ćwiczenie 2 str. 115 w zeszycie ćwiczeń.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. Możesz przesłać tylko słowa, którymi uzupełnił .1.1. die Mutter 1.2.. Zaloguj.. Do pytań dopasuj odpowiedzi.. Podpowiedzią są kolory pod każdym z obrazków.. Paul 1.5. die Katze 46 Rozumiem ze słuchu Posłuchaj nagrania docwiczenia.pl Kod: D8PB8Z Mein Test - minitest powtórzeniowy..

Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.

Wpisz odpowiednie formy czasownika ansehen.. Wykonaj ćwiczenie 2 str. 115 w zeszycie ćwiczeń.. Możesz przesłać tylko słowa, którymi uzupełnił(a)ś tekst.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. Ułóż i zapisz w zeszycie przedmiotowym krótki dialog na temat wyjścia do kina lub teatru.. Posłuchaj nagrania 52 (do cwiczenia.. Aby wykonać prawidłowo zadanie musisz znać rodzajniki określone (der/die/das) poszczególnych wyrazów.. Zadanie.. Zarejestruj.. Pracuj ze słownikiem.. Jeśli chcemy odmienić czasownik rozdzielnie złożony, to musimy oddzielić przedrostek i przesunąć go na koniec zdania, a odmieniamy tylko główny czasownik.. Sklep.. Vorname .. Rodzajnik der, die lub das określa rodzaj gramatyczny rzeczowników niemieckich: .. pl) i zapisz brakujące wyrazy.. _____ / 5 pkt Napisz e-mail do Mario..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt