Desprej karta charakterystyki schulke

Pobierz

Wyświetlanie strony w poszukiwaniu.. Identyfikacja mieszaniny.. Działa drażniąco na (Schülke & Mayr UK Ltd.. Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych.. Identyfikacja mieszaniny, Identyfikacja przedsię biorstwa.. Słowo kluczowe Pozycja Skrawek; dezynfekcja rąk: 4: .. octenisept karta charakterystyki: 9: 8: octenisept pępek: 7: 9: środki do dezynfekcji skóry: 6: 10:Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowego 112 (telefon ogólny), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zagrożenia dla człowieka Produkt drażniący.. Nara *one partie skóry spáukaü dokáadnie wod .. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r. Data aktualizacji: 08.01.2008 r. 1.. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Nazwa handlowa produktu: Terralin protect.Schulke CZ, s.r.o.. Nazwa handlowa: DESAM EFFEKT.. Desprej .KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt