Opis przypadku z udarem mózgu

Pobierz

Jest to czas, kiedy regeneracja organizmu przebiega bardzo szybko.May 13, 2022Narastanie objawów związane może być z procesami neurodegeneracyjnymi lub procesem rozrostowym.. Chora: 60-letnia, praworęczna, została przyjęta 22.09.2009 z powodu wystąpienia nagłego silnego bólu głowy oraz pogorszenia kontaktu logiczno-werbalnego.Udar mózgu według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest zespołem klinicznym, który charakteryzuje się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a niekiedy również uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż dwadzieścia cztery godziny lub prowadzą do śmierci i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa [1].. Najprostszą .W opisywanym przypadku czas od chwili wystąpienia pierwszych objawów udaru do chwili włączenia leczenia za pomocą rt-PA wyniósł 2 godziny, co przy oknie czasowym 4,5 godziny powoduje, że pacjentka spełniła podstawowe kryterium włączenia do leczenia [13].Udar niedokrwienny mózgu - opis przypadku 380 osób zadowolonych z pobrania ocena: 4.0, 380.. Jest to list z ubiegłego roku - mam nadzieję, że od tego czasu w życiu chorego i jego rodziny nastąpiła duża poprawa.Udar mózgu - objawy Do najbardziej charakterystycznych objawów udaru należą: zaburzenia czucia lub drętwienie, zwykle po jednej stronie ciała; porażenie mięśni twarzy, najczęściej opadający kącik ust; problemy z wypowiadaniem się oraz rozumieniem słów (afazja); występujące nagle osłabienie kończyny jednej strony ciała;OPIS PRZYPADKU Pacjentka lat 57, została przyjęta do szpitala w trybie nagłym z rozpoznaniem rozległego udaru mózgu..

Udar krwotoczny mózgu Krwotok podpajęczynówkowy 25 mm.

Przebywa drugą dobę na oddziale neurologiczny i jest w bardzo złym stanie fizycznym.. To codzienność dla neurologicznej izby przyjęć.Udar mózgu stanowi chorobę neurologiczną, która powstaje na skutek niedokrwienia w obrębie określonego obszaru lub wylewu krwi.. Przyczyną udaru niedokrwiennego jest niedrożność lub zwężenie tętnic doprowadzających krew do mózgu lub tętnic wewnątrz mózgowych spowodowanych zmianami miażdżycowymi lub obecnością skrzeplin w sercu.. Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku.. Najczęstszą przyczyną zwężenia lub zatkania tętnicy jest miażdżyca.Rycina 3.. Mogą one występować w każdym wieku, ale najczęściej pojawiają się pomiędzy 50 a 70 rokiem życia.. Mamy do czynienia z następstwami procesu miażdżycowego objawiającym się uszkodzeniem układów naczyniowych, tętnic dogłowowych a w ich następstwie udaru niedokrwiennego mózgu.Opis przypadku 76-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, stabilną chorobą wieńcową, niewydolnością serca (II klasa NYHA) i utrwalonym migotaniem przedsionków, po niedokrwiennym udarze mózgu przed rokiem.Udar niedokrwienny (ok. 4/5 przypadków udaru mózgu) powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu w krew staje się niedrożna, tzn. krew nie przepływa przez nią lub przepływa z ilości niewystarczającej, aby komórki mózgu otrzymały jej tyle, ile potrzebują..

Opis przypadku odnosi się do pacjentki lat 82 z rozpoznaniem udaru mózgu.

Większość z nich to czynniki modyfikowalne.Opis choroby.. Stan pacjentki określa się jako średni, wymaga hospitalizacji oraz stałego monitoringu.. Rencistka 65 - letnia została przyjęta do szpitala z powodu nasilającego się bólu w stawach kończyn górnych i dolnych, co w ostatnim czasie uniemożliwia jej wstawanie z łóżka.. URAZ MÓZGU - opis przypadku Uraz mózgu to jeden z częstszych powodów hospitalizacji pacjentów na oddziałach neurologii.. Pacjentka jest rencistką mieszkającą z mężem oraz córką.Opis przypadku 62-letni pacjent o masie ciała 137 kg przeszedł ponad rok temu udar niedokrwienny mózgu (w przebiegu migotania przedsionków).. z powodu nagłej utraty kontaktu z rodziną.. Zmian ogniskowych nie stwierdza się.. Dużą grupę takich pacjentów stanowią osoby pod wpływem alkoholu.. UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCAH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Udar niedokrwienny mózgu .Opis przypadku.. POBIERZ PLIK.. Proces pielęgnowania pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu, Procesy Pielęgnowania Proces pielęgnowania pacjenta niewydolnego .Stan chorego po udarze wymaga pomocy przy podstawowych czynnościach życia codziennego, co stanowi znaczne obciążenie dla samego pacjenta, jak i jego rodziny.. Konieczne jest więc pogodzenie się z faktem choroby i wynikającymi z niej ograniczeniami oraz nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opieki nad pacjentem po udarze mózgu.Plik Proces pielęgnowania udar mózgu (neurologia).doc na koncie użytkownika OLO_XX_ • folder PIELĘGNIARSTWO • Data dodania: 22 lis 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.U chorych z udarem mózgu stosuje się najczęściej zabieg embolizacji (jego zadaniem jest uszczelnienie uszkodzonego naczynia) Hospitalizacja w przypadku udaru mózgu trwa co najmniej trzy tygodnie..

Do powstania udaru mózgu przyczynia się wiele czynników ryzyka.

Informacje otrzymane od lekarza prowadzącego.. Praca przedstawia wybrane problemy zaobserwowane u pacjenta po przebytym udarze.. Po rehabilitacji uzyskał znamienną poprawę stanu neurologicznego, jednak w tym samym czasie doszło do rozwoju depresji poudarowej i bezsenności.Udar mózgu to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a niekiedy również uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny lub prowadzą wcze- śniej do śmierci i nie mają przyczyny innej niż naczyniowa [6].Strona główna / Neurologia / Materiały dla lekarza / Żywienie medyczne u pacjentki z udarem niedokrwiennym - opis przypadku Żywienie medyczne u pacjentki z udarem niedokrwiennym - opis przypadku Zapoznaj się z przypadkiem pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu i dowiedź się, jak i kiedy wdrożyć żywienie medyczne.Wstęp: Udar mózgu to często występująca i prowadząca do niepełnosprawności jednostka chorobowa.. W tej grupie 15-20% przypadków stanowią udary krwotoczne.. Przedstawiany pacjent stanowi jedynie Praca stanowi opis przypadku pacjenta teoretycznego.terapia udaru niedokrwiennego mózgu polega na postępowaniu ogólnym (monitorowaniu czynności układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego; kontroli ciśnienia tętniczego, gospodarki wodno-elektrolitowej, kontroli odżywiania pacjentów) oraz leczeniu farmakologicznym (zależnie od etiologii udaru) z zastosowaniem rt-pa, alteplazy w dożylnym …terapia udaru niedokrwiennego mózgu polega na postępowaniu ogólnym (monitorowaniu czynności układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego; kontroli ciśnienia tętniczego, gospodarki wodno-elektrolitowej, kontroli odżywiania pacjentów) oraz leczeniu farmakologicznym (zależnie od etiologii udaru) z zastosowaniem rt-pa, alteplazy w dożylnym …Pierwsze dni po udarze - opis przypadku Oto list od czytelnika z bardzo wnikliwym i pouczającym opisem zachowań pacjenta z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu..

Z wywiadu prze-prowadzonego z Rodziną ustalono, że chora od kilkuOpis przypadku.

Wyróżnia się dwa najczęstsze typy udarów mózgu: niedokrwienny i krwotoczny oraz udar żylny, który występuje bardzo rzadko..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt