Wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy

Pobierz

W odpowiednie miejsca wstaw podane wyrazy 2016-11-22 16:14:34; Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli: 2015-03-04 17:45:06podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.. (Spójnik, wykrzyknik, partykuła, przyimek) na, w, nie, mniam, czy, no, hej, niech, hura, wśród, mój, ten, albo, jego, oraz, ani, że, chociaż, aby, się, daleko, ponieważ, lub, sponad, do, chyba, obok, pod, ale, lecz, ojej, i ,więc,.Uporządkuj podane rzeczowniki wpisując je w odpowiednie j formie do tabeli - ia występuje po p, b, f, w, m w wyrazach rodzimych - ia występuje po p, b, f,.. Oceń prawdziwość każdego zdania.. zwruć uwagę na to , że pierze litery każdego hasła są już podaneJęzyk polski Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.. Konkurencję inaczej nazywamy.. .a)Wpisz podane wyrazy w odpowiednie rubryki tabele: b) What do you usually wear in the summer?in the winter?. Wyrazy, których nie da się wpisać, bo są innymi częściami mowy pozostaw.. Wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy.Wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy, które zaczynają się na literę k. Wyrazy zawierające ą,ę ; .- z kręconymi włosami .-niewysoki,lecz mocno zbudowany Wyrazy zawierające om, on,em,en : .-turniej .- teren do obozowania w namiotach lub domkach Na jutro !. trzeba wpisac : wyrazy pokrewne, synonimy i antonimy od nastepujacych wyrazów: ładny..

Wybierz odpowiednie wyrazy z podanych.

2009-05-24 14:01:01; Uzupełnij tekst.. wyjaśnij termin; Trójmiastowpisz do tabeli odpowiednie wyrazy 1.Wyjaśnij co oznacza stwierdzenie, że materia ma strukturę hierarchiczną.. Xdd 0 ocen | na tak 0% 0 01.Wpisz podane wyrazy w odpowiednie rubryki tabeli krem, stół,ciasto,kremowy,ciastko,stolarz Wyraz podstawowy: Wyraz pochodny: 2.Do wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pochodne: słoń mały komin głowa 3.Odszukaj w tekście wyrazy pochodne utworzone od podanych wyrazów podstawowych.. Zaznacz w komórce tabeli P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. wyrazy podane; cudowny czekający najwyższy niecierpliwy połyskujący przykute rozłożony szklany…Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.. żyć.W puste miejsca wpisz odpowiednie słowa 2009-01-16 20:11:16; Wpisz poniższe nazwy substancji w odpowiednie rubryki tabeli.. Wyrazy, których nie da się wpisać, bo są innymi częściami mowy pozostaw.dopisz wyrazy przeciwstawne do podanych: 2009-11-28 22:42:56; Utwórz od podanych czasowników imiesłowy przymiotnikowe otrzymane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca te czasowniki to :kisic,nabłyszczac,nawilzac,pasteryzowac,kroic,wedzic ,ciac,myc błagam pomózcie na jutro mi to tzreba 2011-10-16 12:54:27Imiona bohaterów mitologicznych wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli..

Zwróć uwagę na wyrazy, które trzeba zapisać w dwóch miejscach.

napisany, zielony, pompując, zaczepiwszy, wyjęty, spisany, koncentrując, zagrawszy, kręty, rozpoczęte, wstawszy, sławny, wymagająca, sprzedany, czerwony, zakochany, myśląc, zamknięte, przyniósłszy, oddany, rzucając, umywszy, ładny, żelazny, stojąc, imiesłowy przymiotnikowe| imiesłowy przysłówkowe …Wstaw wyrazy z ramki w odpowiednie rubryki tabeli.. 2010-06-01 19:13:10; Wpisz podane wyrazy we właściwiej formie w odpowiednie miejsca w zdaniach ?. +0 pkt.. 2.Uporzątkuj podane elementy według poziomów organizacji od najnoższego do nawiększego (wpisz w poszczegulne kratki…Wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy.. Ciało, które ma energię kinetyczną, może wykonać pracę.. Wpisz je kolejno do krzyżówki,a następnie odczytaj hasło.Feb 7, 2022Wpisz do diagramu odpowiednie wyrazy - pomoże ktoś?. ogień.. Ograniczone, podobnych, silniejszego, zabicie konkurentów, łatwo dostępne, współzawodnictwem, wydanie większej ilości potomstwa, walką, pasożyta.. 2012-03-15 16:56:30; Wpisz odpowiednie kolumny tabeli wymienione niżej mniejszości mamieszkujące w polsce 2015-10-28 20:16:05; Wpisz w .Podane wyrazy wpisz do odpowiednich rubryk tabeli: część, biegłam, bieg, szybko, szybki, szybkość, pięcioro, jeden, pięść, pięć rzeczownik liczebnik czasownik przymiotnik przysłówek Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Do każdego wyrazu dopisz odpowiednią końcówkę i tak utworzone nazwy zawodów wpisz do odpowiedniej kolumny..

Odpowiednio dopasuj ...Wstaw podane wyrazy w odpowiednie miejsca w tabeli .

paluch • kuchnia • ucho • domach • rachunek • maluch • trzech • cicho • choinka • puchar ch wymienne na sz ch na końcu wyrazu ch niewymienne 2.. 1)sumiaste (na 4 litery) 2)trwożliwe zwierzątko o długich uszach(na 5 liter) 3)powstaje po oparzeniu(na 5 liter) 4)wynagrodzenie(na 6 liter) 5)bez niej samochód nie ruszy(na 7 liter) 8)nowoczesne urządzenie elektroniczne(na 8 liter)Pogrupuj podane wyrazy wpisując je do tabeli : maselniczka ,wiercipięta ,listonosz , czarna jagoda , wielkanoc , ślub , Wielki wóz.. Wpisz spójniki w odpowiedniie miejsca: (bevor,wahrend, bis,seitdem,wenn,als) 1.wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy Zad 10 str.74 uzupełnij fragment odpowiednimi formami podanych wyrazów .Pod regałami stały….. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki.. Niewola, niełatwo, nie pisał, nie większy, nie słuchający, niewiedza, nie wiadomo, niezgoda, niespokojnie,nie .Wpisz wyrazy z CH i H niewymiennymi (do zapamiętania) w odpowiednie rubryki tabeli.. cisza.. Most kłamców Pewien bogaty handlarz postanowił odwiedzić swojego kuzyna mieszkającego w…wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy Wykonaj polecenia a odgadni hasła i wpisz je kolejnow odpowiednie miejsca literowanego węża.. Wyraz pochodny Wyraz podstawowy nazwa wykonawcy czynności nazwa czynności nazwa narzędzia lub piec kierować pisac drukować ..

2010-05-12 16:47:47; Wpisz w odpowiednie komórki tabeli podane nazwy roślin: ?

P / F …1.napisz wiązki frazeologiczne 2.napisz wyrazy rymujace sie Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: jorju 29.3.2010 (18:34) do wyrazu rodzina dopisz wyrazy pokrewne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 6 rozwiązań: autor: olunia22 14.4.2010 (19:45)a) Przeczytaj tekst, a następnie wpisz do schematu wyrazy będące przykładami podanych w ramce zasad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt