Ewakuacja prezentacja edb

Pobierz

•Ewakuacja III stopnia prowadzona jest w czasie .FONTS Prezentację wykonały: Marta Kuderska Inga Nawrocka Sposoby ewakuacji poszkodowanego z pojazdu.. Stosować się do poleceń organów zarządzających ewakuację.. Następnie uczniowie prezentowali skład apteczki pierwszej pomocy, jak korzystać z chusty, bandaży czy koca termicznego.. Zabezpieczyć dom.. Powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie .. Zapewnić sobie zapas .Organizuje się ją w sytuacjach, oznak wystąpienia zagrożenia, zgodnie z planem na polecenie wojewody, prezydenta miasta, starosty, burmistrza lub wójta.. Powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie.. Ewakuacją nazywamy zorganizowane przemieszczenie ludzi (czasami również z ich dobytkiem) oraz zwierząt z terenów zagrożonych (np. wojną lub klęską żywiołową) na obszar .Praca dodatkowa na edb.Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pt. "Ewakuacja szkoły", który został zrealizowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.s.Ewakuacja jest zorganizowanym działaniem zmierzającym do usunięcia ze strefy zagrożonej ludzi, zwierząt i mienia.. ewakuacja szkoły A także do skorzystania z mojej prezentacji.Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie PinterestZagrożenia powodziowe.. Następnie uczniowie prezentowali skład apteczki pierwszej pomocy, jak korzystać z chusty, bandaży czy koca termicznego..

Miejsca, z których następuje ewakuacja to strefy zalewowe wokół obiektów hydrotechnicznych, tereny przyległe do zakładów pracy.

W celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych bądź promieniotwórczych, a także dla przeprowadzania niezbędnych treningów i ćwiczeń stworzono w Polsce jednolity Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).Ewakuacja uczniów / pracowników szkoły Wyznacza się na miejsce zbiórki : Boisko szkolne Wszyscy pracownicy oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z drogami ewakuacyjnymi z poszczególnych pomieszczeń szkoły.. Zabrać ze sobą najważniejsze dokumenty, środki ochrony przed skażeniami, podręczną apteczkę, stosowane leki.. Ewakuacja poszkodowanych Sposób "na krześle" Poszkodowanych wynosi się z pojazdu wówczas, gdy wymagają tego okoliczności (np. groźba zapalenia się samochodu) lub jest to konieczneEwakuacja jest to zorganizowane przemieszczenie się ludzi z miejsca zagrożenia do obszaru bezpiecznego.. Podstawowym dokumentem prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej odnoszącym się do systemu wykrywania skażeń i alarmowania jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z 7 stycznia 2013 r.Dzieci mogły wykonywać praktyczne ćwiczenia..

(prezentacja form i zakresu oraz narzędzi dydaktycznych przewidzianych do realizacji) - proponuje własne - alternatywne - rozwiązania ... 13.

- awarie urządzeń hydrotechnicznych.. koniecznością dla ludności zamieszkałej w I i II strefie zagrożenia powodziowego.. Przyczyny powodzi: - nadmierne opady deszczu.. 7. zasady przeprowadzania ewakuacji Nov.. Podstawowe zasady postępowania podczas ewakuacji.. Plany ewakuacji wywieszone są na każdej kondygnacji budynku.1.. Na Mazowszu ze swoich domów muszą uciekać mieszkańcy 25 miejscowości pod Płockiem" - tak brzmiał nagłówek artykułu z gazety "Fakt".EDB jest OK :) Autor: edlab o 10:33.. Znaki ewakuacyjne.. Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w usłudze TwitterUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie Pinterest.System wykrywania skażeń i alarmowania RSO Regionalny System Ostrzegania.. - sztormowe fale oraz silny północny wiatr.. Rules of threes: How Prezi Video can supplement and even improve instructionEwakuacja 22.10.2018 Edukacja dla bezpieczeństwa Prezentacja - ewakuacja Maja i Hania Przemieszczanie się ludności z rejonów zagrożonych w miejsca bardziej bezpieczne lub calkowicie pozbawwione zagrożeń Stopnie ewakuacji STOPNIE EWAKUACJI Decyzję o konieczności przystąpienia doTemat: Ewakuacja z terenu zagrożonego 1..

Ostatni element zajęć to prezentacja, w postaci filmiku edukacyjnego ,dotyczącego bezpieczeństwa nad wodą.Dzieci mogły wykonywać praktyczne ćwiczenia.

- zatory lodowe.. "Wisła nie daje za wygraną.. Ewakuacja kondygnacji poniżej pożaru jest podyktowana taktyką prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, zgodnie z którą działania zastępów straży pożarnej są mniej zakłócone .Temat: "Ewakuacja z budynku szkolnego" Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Zdarzają się, niestety dosyć często również w szkołach, przypadki występowania zagrożeń powodujących konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi i mienia.. Począwszy od wyprowadzenia ludzi z budynku zagrożonego pożarem, kończąc na wielkiej akcji jak w przypadku terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela podczas .Projekt na edukację dla bezpieczeństwa.About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Kolejny temat z Edukacji dla Bezpieczeństwa - alarmowanie, sposoby alarmowania, rodzaje alarmów.#EdB #edukacjadlabezpieczenstwa #polska #zyjeidzialambezpiecz.Prezentacja BHP..

PREZENTACJA A tu druga prezentacja : CHOROBY CYWILIZACYJNE ... Wykorzystaj podręcznik do edb, internet..Na końcu wykonanej pracy podaj źródła z jakich korzystaliście.

- wiosenne roztopy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt