Hospitacja zajęć w przedszkolu

Pobierz

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie.Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.. Jednak nie do końca tak jest, hospitacja to dla każdego nauczyciela mniejszy lub większy stres.4 days ago Przedszkolne zajęcia inaczej, czyli ruszamy na zwiad: Zwiad polega na zgromadzeniu odpowiedzi na zadane pytanie.. PROWADZĄCA: Iwona Nowak.. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.. Każdy nauczyciel jest obserwowany podczas swoich zajęć .PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź L.p.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.Udział uczniów w lekcji - nauczyciel angażuje uczniów do działania Formy dokumentowania pracy ucznia Zaangażowanie się w prowadzenie zajęć (postawa nauczyciela, np. praca z grupą, trudnym uczniem) Kompetencje kluczowe - realizacja Aktywizowanie wszystkich uczniów Wykorzystanie przestrzeni zgodnie z celami lekcji, potrzebami uczniaHospitacje miałem zaplanowaną na 18.11.2015.. 8 maja 2019 r.Cele obserwacji: (np.: umiejętności nauczyciela w zakresie wspierania aktywności twórczej dzieci na zajęciach plastycznych ): Elementy podlegające obserwacji w zakresie pracy nauczycielaW przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1..

Hospitacje w przedszkolu.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DO HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. 2007 r. Cele ogólne:Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne; wdrażanie do utrzymania ładu i porządku 3.. Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.DATA ROZMOWY PRZEDHOSPITACYJNEJ DIAGNOZA POZIOMUUMIEJETNOŚCI DZIECI POD KONTEM REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO (CHARAKTERYSTYKA GRUPY, RELACJE Z NAUCZYCIELEM) Dzieci posiadają umiejętności - Czytania globalnego imion Naśladowania Porównywania Kojarzenia przedmiotów z danym zawodem Układania puzzli Uważnego słuchaniaRe: Samoocena po hospitacji.. Zagadnienia hospitacyjne: Jaki poziom umiejętności i wiedzy opanowały dzieci, aby sprostać wymaganiom programowym z zakresu edukacji .obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.. Uzasadnianie ocen bieżących.. Nauczyciel wymienione w arkuszu zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. Wymienione powyżej elementy to główne cele każdej prowadzonej hospitacji.Cele obserwacji: (np.: umiejętności nauczyciela w zakresie wspierania aktywnościtwórczej dzieci na zajęciach plastycznych): Elementy podlegające obserwacji w zakresie pracy nauczycielaHospitacja to bezpośrednia obserwacja realizacji przez nauczyciela zadań statutowych szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami..

Tempo zajęć jest właściwe.

( no wiem jak to brzmi .)). oraz ich zgodność z .Cele ogólne: rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych usprawnianie ruchowe rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej kształtowanie współpracy z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się rozwijanie poczucia bezpieczeństwa Cele szczegółowe (Dziecko…) współdziała w zabawach poprzez zabawę integrującąCele operacyjne: - dziecko zna kolejne etapy rozwoju oraz sposób odżywiania żaby - zna zwyczaje oraz sposób odżywiania bocianów - określa liczbę elementów zbiorów - dodaje w zakresie 8 /6-latki/ - reaguje ruchem na sygnał - rozpoznaje piosenkę po melodii - tworzy kompozycję z kół - origami - żabaProblematyka hospitacji diagnozującej: Obserwowane efekty działań dzieci w zakresie edukacji ekologicznej i prozdrowotnej- realizacja planu rozwoju przedszkola, zgodność z przjętym zagadnieniem.. ja skupiłabym się na trzech sferach ( dodam , że nie znam "wzoru" takiej samooceny )-.. Środki dydaktyczne: treść wierszyka, karteczki dla każdego dziecka w kształcie płatka, środek kwiatka w kształcie koła, zagadki, koperta dla każdego dziecka z zestawem obrazków (ul, buda i jeden obrazek, który ma w swojej nazwie głoskę "u"), wyrazy .HOSPITACJA Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia: Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na umiejętność kluczową Umiejętności opanowane ( proszę wstawić "+") Umiejętności częściowo opanowane (proszę wstawić ,,+") Do 1.2 - współdziała z innymi dziećmi, przestrzega reguł i zasad działania +W celu realizacji zadań, o których mowa w ust..

Jak dla mnie praktyki w przedszkolu były super.

Koniec końców lekcja z dyrekcją odbyła się tydzień później.. Zajęcia odbywają się i kończą punktualnie.. Witam wszystkich.. Coś w rodzaju spaceru.. XV.Arkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegaćScenariusz zajęć oceniających z dziećmi 6-letnimi - "W królestwie Figurlandii".. Jednak, zamiast klasycznie poszukiwać ich w słowach nauczyciela, jest to ciekawa wędrówkowa alternatywa.. 13.Dlatego dyrektor może przyjąć, że obserwacja może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, nauczycieli wybranych zajęć (np. godziny wychowawczej), na pierwszej godzinie lekcyjnej, obejmować fragment zajęć (5, 10, 15 minut), całe zajęcia lub grupę zajęć, albo - w przypadku przedszkola - cały .A więc przedstawiam: 1.. Umiejętność poznawania i rozumienia siebie oraz swojego otoczenia 5.. Weryfikowany obszar 1 - Z nie m nie 2 - m 3 - wiedzieć m 4 - ię m 5 - nie Organizacja zajęć 10.. Rodzaje obserwacji/hospitacji prowadzonych przez dyrektora Przedszkola: 1) Doradczo - inspirująca a) służy motywowaniu nauczyciela do doskonaleniu zawodowego /przede wszystkim do zbudowania skutecznego warsztatu pracy/;Jestem nauczycielką przedszkola i wiem z doświadczenia,że pisanie hospitacji diagnozującuch nie jest rzeczą łatwą.Dlatego przedstawiam przyklad takiej hospitacji w oparciu o Wesole przedszkole pięciolatka..

Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.

Autor i prowadzenie: Urszula Kawalec, Przedszkole Nr 2 w Zawierciu Rodzaj hospitacji: hospitacja oceniająca Grupa wiekowa: 6 - latki Temat zajęcia: "W krainie literek" Data: 15.. Wszystkie definicje określają hospitację jako obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela, w celu ich analizy, oceny, sformułowaniu wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy.. Jestem przyzwyczajony do obserwacji moich zajęć (tak, rodzice), więc teoretycznie nie miałem powodów do jakichkolwiek obaw.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Posty: 56.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. 1, dyrektor przedszkola we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Musisz dobrze przygotować się do tych zajęć, dużo urozmaiceń, ciekawe przedstawienie tematu, wiadome też, że wszystko zależy w jakiej grupie wiekowej prowadzisz bo wiadomo że te starsze dzieci już są choć trochę .I ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE - OBSZAR Badanie kompetencji językowych dzieci 3-4 letnich II TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1.. Formy pracy na zajęciach są odpowiednio dobrane do specyfiki zajęć.. Załącznik Wielkość; Konspekt do zajęć teoretycznych: 30.5 KB: Konspekt skrócony: 26 KB: Protokół hospitacji zajęć: 40.5 KB:Arkusz hospitacji zajęć.. Dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 6.zajęć; 7) omówienie hospitacji powinno odbyć się w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu.. 1, w szczególności: analizuje dokumentację przebiegu nauczania, obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki.Poniżej możecie Państwo pobrać, w formacie doc., wzory konspektów oraz protokołów pohospitacyjnych do wykorzystania na zajęciach z dydaktyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt