Badanie aktywności ekonomicznej ludności 2021

Pobierz

Zbiorowość pracujących mężczyzn wyniosła 498 tys.Mar 30, 2022Dec 30, 2021Dec 30, 2021BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI 00 Symbol województwa ZD-H SYTUACJA NA RYNKU PRACY MIGRANTÓW I ICH POTOMKÓW ankieta modułowa BAEL 2021 01 Symbol oddziału terenowego US 02 Identyfikator mieszkania IDM 03 Numer kolejny gospodarstwa domowego w mieszkaniu 04 Numer osoby w gospodarstwie domowym 05 Numer ankiety ZDSep 30, 2021Dec 30, 2021Dec 30, 2021Podstawowe definicje stosowane w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (obowiązujące w roku 2021): Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 - 89 lat uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie z definicjami podanymi poniżej.Aktywność ekonomiczna ludności 29.06.2021 r. w województwie lubelskim Wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2021 r. W województwie lubelskim w I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,9% ludności w wieku 15-89 lat.. wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z 2 kw. 2021 r. o 0,6 p.proc.. ↑ Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2021-05-19] .. w 3 kwartale 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat …Sep 3, 2021Oct 29, 2021Należy zwrócić uwagę na zmianę definicji w BAEL od I kwartału 2021 - pytania o aktywność w badaniu dotyczą osób w wieku 15-89 lat., zmieniła się definicja osoby pracującej, co rzutuje ostatecznie na liczbę osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz na wskaźniki.Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 1994 r., Katowice 1995 [dostęp 2021-05-19] ..

↑ Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim.Badanie aktywności ekonomicznej ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt