Skład i budowa litosfery

Pobierz

powolne ruchy mas skalnych w płaszczu Ziemi, spowodowane ciepłem pochodzącym z jądra naszej planety.Litosfera kontynentalna - litosfera w częściach globu zajętych przez płyty kontynentalne.. Zbudowana z krzemu, glinu i tlenu.LITOSFERA- to najbardziej zewnętrzna część globu o grubości ok. 50 km, składa się ze płaszcza oraz skorupy ziemskiej.Jest zbudowana z wielu pierwiastków wchodzących w skład minerałów oraz skał.. Liczba poznanych minerałów sięga ponad 4000, ale tylko kilkanaście z nich jest szeroko rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej.Skład chemiczny to przede wszystkim azot- 77%, tlenu- 21%, argonu- około 1% i tyle samo wody, dwutlenek węgla, neon, wodór, hel ,metan, ksenon i krypton.. Wiek skał i jego wyznaczanie + skład litosfery;Litosfera jest to inaczej sklerosfera, to powłoka Ziemi, która obejmuje także skorupę ziemską, a także płaszcz ziemski.. Zbudowana jest z dwóch stref: SIMA - warstwa bazaltowa pod kontynentami i pod wodą.. W skład płyt kontynentalnych wchodzą tzw. platformy,.litosfera to zewnętrzna powłoka ziemi, na kontynentach sięgająca do głębokości 100?150 km.. Ich geografia jest ogromna.. a) w strefie ryftowej b) w strefie subdukcji c) w strefie aeracji: 6.0.Wsprowadzenie 1.Co wchodzi w skład zanieczyszczeń litosfery 2.Skąd pochodzą te substancje, przyczyny 3.Co powoduje, skutki 4.Jak przeciwdziałać 0.Wprowadzenie Litosferą nazywamy zewnętrzną część kuli ziemskiej, zbudowaną ze skał..

ruchy płyt litosfery b).

Jej cienką podpowierzchniową warstwę nazywamy glebą.. prądy konwekcyjne.. Mieszanina gazów wschodzących w skład atmosfery to powietrze atmosferyczne.Prosze o przykłady wpływu ; Litosfery na atmosferę, Litosfery na hydrosferę, Hydrosfery na atmosfer .. prądy konwekcyjne.. budowa zrębowa, budowa fałdowa, budowa płytowa, budowa monoklinalna 4.. Każda gleba zawiera 14 pierwiastków .• Powierzchniowa warstwa litosfery to pedosfera, czyli gleba.. Jego temperatura wynosi około 1200 stopni.w jej skład wchodziły: dzisiejsza ameryka południowa (wraz z szelfem patagońskim i falklandami), floryda, afryka i madagaskar, australia (wraz z szelfem mórz timor i arafura, a także nowągwineą , nową kaledonią oraz nową zelandią), niemal cała antarktyda, india, tybet, irania, arabia, anatolia oraz znaczna część europy, na południe od …TEORIA TEKTONIKI PŁYT LITOSFERY Powstała w latach 60-tych XX wieku Jest jedną z najważniejszych teorii dotyczących procesów zachodzących na powierzchni Ziemi.. ), tlenki glinu, żelaza, magnezu, wapnia, wiele innych związków chemicznych.. Składa się w głównej mierze z minerałów, tworzących skały.LITOSFERA (Budowa i składniki skorupy ziemskiej, dzieje Ziemi) wersja 03 - test odpowiedzi LP ODPOWIEDŹ 1 Gips - osadowa chemiczna, Geneza np.:powstaje z odparowania wody ze słonych zbiorników W Czwartorzędzie pojawiały się na przemian okresy glacjalne i Marmur - przeobrażona (metamorficzna) lub metamorficzna kontaktowa GenezaWedług podstawowego założenia tej teorii litosfera, czyli najbardziej zewnętrzna, relatywnie sztywna powłoka twardej Ziemi, dzieli się na szereg większych i mniejszych płyt; w skład poszczególnej płyty może wchodzić skorupa ziemska oceaniczna, albo kontynentalna, albo skorupa zarówno oceaniczna, jak i kontynentalna.Skład chemiczny Ziemi ..

Zbudowana głównie z krzemu, magnezu i tlenu.

Są to skały niemetaliczne i niepalne.. • Tu znalazły swoje środowisko życia liczne organizmy.Skład atmosfery.. SIAL - warstwa granitowa tylko pod kontynentami.. Poniżej litosfery znajduje się astenosfera, która ma mniej gęstą i lepką konsystencję.. dla geofizyków szczególnie ważnym obiektem badań jest jej górna część ?. Magma krzepnie w pewnym przedziale temperatury uzależnionym od temperatury krystalizacji poszczególnych minerałów.Skorupa ziemska - część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego ( nieciągłość Mohorovičicia nazywana też nieciągłością Moho).. Pierwiastki lekkie takie jak: tlen, krzem, aluminium czy krzem występują w górnej warstwie litosfery.. Często magma zawiera wiele składników lotnych, m.in.: parę wodną i tlenki węgla.. Główne pierwiastki budujące skorupę ziemska to: tlen (O) 44,6%, krzem (Si) 27,7%, glin (Al) 8,1% i żelazo (Fe) 5%.proces tektoniczny wynikający z kolizji płyt litosfery, prowadzący do tworzenia się wielkich struktur tektonicznych, m.in. gór takich, jak Alpy, Karpaty czy Himalaje.. Nazwij zespół procesów powodujący obniżanie i wyrównywanie powierzchni Ziemi.. Atmosfera podlega przyciąganiu ziemskiemu..

• Znajdują się tu mineralne składniki odżywcze roślin.

Wskaż właściwą odpowiedź.. Odpowiedzi.. Litosfera oceaniczna - występuje pod oceanami.. wymianę wód w głębokich zbiornikach oceanicznych 5.. Głębiej można znaleźć m.in. żelazo czy magnez.. skład i budowa skorupy ziemskiej wiele mówią o procesach fizycznych, które kształtowały i nadal kształtują …Plastyczna warstwa poniżej litosfery Powierzchnia nieciągłości Moho Stanowi granicę między płaszczem a jądrem Ziemi 146.. Poznawanie składu i budowy wnętrza Ziemi odbywa się na podstawie porównawczych badań naukowych, gdyż bezpośredni dostęp człowieka z wiciu względów nie jest możliwy.Minerałem jest każdy, nawet najmniejszy naturalny składnik litosfery mający określony skład chemiczny i stałe cechy fizyczne.. Gdzie jest dobudowywane "nowe" dno oceaniczne?. Temperatura magmy wynosi zwykle 700-900°C i rzadko przekracza 1200°C.. Część pierwiastków w litosferze występuje w postaci złóż, mających ogromne znaczenia z punktu widzenia eksploatacji w górnictwie.Najcieńszą warstwę litosfery tworzy skorupa ziemska.. Nie ma ściśle określonego kształtu i trudno ustalić jej objętość.. Charakterystyka: • Litosfera składa się z 6 dużych i kilku mniejszych kawałków = płyt, zanurzonychPrądy konwekcyjne w astenosferze są odpowiedzialne za: a).. • Jest ona kluczową częścią ekosystemów lądowych..

Temperatura litosfery sięga nawet 700 stopni Celsjusza.

Składa się na nią skorupa oceaniczna i warstwa perydotytowa.Chemiczna budowa litosfery W swoim składzie chemicznym litosfera ma m.in. cząsteczki krzemu, żelaza, magnezu, aluminium, potasu, wapnia, sodu i oczywiście tlenu.. Zawiera ona - mówiąc w skrocie - cały układ okresowy pierwiastków chemicznych.. W dużej mierze bazuje na teorii dryftu kontynentów Wegenera.. • Następują tu też procesy chemicznego rozkładu martwej materii organicznej i jej mineralizacja.. Komentarze (0) skomentuj Najnowsze Najstarsze Najlepiej ocenione REKLAMA.. Skorupę ziemską tworzą dwie sfery: bazaltowa i granitowa.. Litosfera, czyli zewnętrzna powłoka Ziemi, obejmuje skorupę ziemską i górną część płaszcza ziemskiego, które rozdziela powierzchnia nieciągłości Mohorowičicia (w skrócie zwana Moho) (Rys. 1.1).. Magnez, krzem i tlen to składniki strefy bazaltowej nazywanej sima, natomiast strefa granitowa, nazywana sial, zbudowana jest z krzemu, glinu i tlenu.Litosfera jest strukturą sztywną, nie ulegającą odkształceniom plastycznym, o dużej wytrzymałości, zbudowaną z różnorodnych skał.Płyty litosfery Litosfera - pozornie jednolita powierzchnia naszej planety - podzielona jest na fragmenty zwane tektonicznymi płytami litosfery.. W mniejszej ilości jest węgiel, cyrkon, siarka, chlor, bar, fluor, nikiel i stront.Skorupa ziemska - zewnętrzna, najcieńsza warstwa litosfery, w skład, której wchodzą wszystkie pierwiastki chemiczne.. Minerały i skały zawarte w litosferzeTak zwana litosfera kontynentalna składa się zasadniczo z minerałów felsicznych, takich jak granit lub skały magmowe, które tworzą kwarc i skaleń.. B. Wpisz do tabeli terminy: zrąb, synklina, rów .Atmosfera - skład i budowa; Budowa i występowanie skał osadowych; Teoria płyt litosfery; REKLAMA.. Najlepsi w tym miesiącu .. Łączną masą atmosfery ocenia się na jedną milionową części masy planety Ziemia.. Minerały niemetaliczne odgrywają zasadniczą rolę w takiej koncepcji, jak budowa skorupy ziemskiej.. skorupa ziemska, na kontynentach mająca grubość od około 20 do około 60 km.. ruchy mas powietrza c)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt