Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych na2so4

Pobierz

Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II)Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Wzory i nazwy soli.. Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej.. (1 pkt) Podaj liczbę wszystkich wiązań σ i wiązań π w cząsteczce węglowodoru o wzorze: Liczba wiązań σ : 12, Liczba wiązań π : 2.. Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach.. a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!1.Zapisz wzór sumaryczny i grupowy,podaj nazwę oraz reakcje otrzymywania mydła stearynowego 2.Z.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 .1 Zapisz równania reakcji, podaj nazwy produktów a tlenek węgla(VI ) z wodą b wodorotlenek wapnia z kwasem azotowym(V) c kwas fosforowy (V) z magnezem 2 podaj wzory sumaryczne soli o nazwach azotan (V) glinu, siarczek potasu, siarczan(V) srebra (I)..

Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

Podaj wzór sumaryczny i nazwę soli otrzymanej w wyniku zmieszania roztworów .Ten sam metal może tworzyć sole zarówno dobrze, jak i słabo rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapnia i węglan wapnia.. (1 pkt) Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.Spośród związków o podanych niżej wzorach: CuSO4, Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, NaOH wybierz te elektrolity, których wodne roztwory poddano elektrolizie.. CaSO4 - siarczan (VI) wapnia.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .1.. Wpisz wzory odpowiednich związków do .Zapisz litery we właściwych miejscach na osi czasu.. CaSO4 - siarczan (VI) cynku.Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?.

Podaj nazwy produktów.

Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie soli i napisz ich nazwy.. Ustalenie wartościowości reszty kwasowejZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Zadanie 29.. Bogactwem tego obszaru były zasoby soli kamiennej wydobywane w Bochni i Wieliczce.. Nazwij typ .. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Na2SO4, NaCl, Mg3(PO4)2, CaCo3, MgBr2, NiCl2, CaSO3, NH4C… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: Na 2 SO 4 Nal Mg 3 (PO 4 ) 2 CaCo 3 ZnBr 2 Li 3 PO 4 Cu(NO 3 ) 2 HgS Fe 2 (SO 4 ) 3 FeCl .FeCO3 - węglan żelaza (II) CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II) MgSO4- siarczan (VI) magnezu.. !Sole to grupa związków chemicznych o jonowej budowie, które składają się z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. Dzięki wynalazkowi Łukasiewicza rozwinęło się wydobycie ropy naftowej.. Występuje w przyrodzie w postaci mineralnej m.in. jako anhydryt (sól bezwodna) i gips (dwuwodzian).Zadanie 26. .. około 2 godziny temu.. Ponieważ wypicie tej wody doprowadziło go do wyleczenia z ciężkiej choroby układu pokarmowego, nazwał uzyskane kryształy Sal Mirabilis ("sól cudowna").Zadanie: podaj nazwę soli nacl , nas, nano3 , naso3 , na2so4 Rozwiązanie: nacl chlorek sodu nas siarczek sodu nie powinno być czasem na2s na2so3 siarczan iv Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Uzupełnij tabelkę..

Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.

2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Napisz : a) nazwę systematyczną zwiazku chemicznego o wzorze sumarycznym Na2So4*10H2O.. Podobnie, sole zawierające ten sam anion reszty kwasowej mogą różnić się rozpuszczalnością, np. węglan wapnia i węglan sodu.. Spośród soli o wzorach: K2CO3, MgSO3, Na2SO4, Ca(NO2)2, AlCl3 wybierz tę, której aniony mają właściwości redukujące, a kationy mają konfigurację elektronową argonu.. Narysuj modele i zapisz je za pomocom symboli lub znaków chemicznych.Siarczan wapnia (nazwa Stocka: siarczan(VI) wapnia), CaSO 4 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i wapnia.. Podaj wartościowość metalu w podanych wodorotlenkach oraz nazwy tych wodorotlenków; Mg (OH)2, Fe (OH)3, Ca (OH)2, Sn (OH)4, NaOH, Cr (OH)3 Napisz nazwy podanych związków chemicznych oraz .napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach DAM NAJ :) :) Opisz cechy charakteru swojego przyjaciela i uzasadnij je.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Wzór sumaryczny alkanu Nazwa alkanu Wzór strukturalny alkanu 1 CH 4: metan 2 C 2 H 6: etan 3 C 3 H 8: propan 4 C 4 H 10: butan 5 C 5 H 12: pentan 6 C 6 H 14: heksan 7 C 7 H 16: heptan 8 ..

2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?

Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej.. 3 Podaj nazwy soli : FeBs3, K2SO3, CuCl2 4 Zapisz równania reakcji a butanu b butenu c butynu, z bromem.. me1ee247fbeca5ebb_d5e262wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. Następnie napisz co robię z przyjacielem jak się spotykam.Zapisz obserwacje, jakich można było dokonać w czasie tego doświadczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt