Cke wymagania egzaminacyjne matura 2021

Pobierz

Filozofia + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 .Wymagania doświadczalne.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a [Deklaracja A] i załącznik 2).Dec 16, 2020Język angielski + czarnodruk + Aneks 2022.. Arkusz 1 - Test.. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski.. 10.Egzamin ósmoklasisty dodatkowy: CKE Arkusz egzaminacyjny: język polski Rok: 2022. .. Matura geografia 2021 Matura geografia 2020 Matura geografia 2019 Matura geografia 2018 Matura próbna Operon geografia 2017 .. Arkusze.pl to strona, na której znajdziesz arkusze maturalne oraz egzaminacyjne, a także inne pomoce edukacyjne.. Ruch punktu materialnego.. Wykresy funkcji.. Udział obywateli w życiu publicznym.. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej.. Życie społeczne.. Współczesne społeczeństwo polskie.. Język hiszpański + czarnodruk + Aneks 2022.. Podstawa programowa.. Ludność Polski.. Naród i mniejszości narodowe.. Spis treści III etap edukacyjny 1.. Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi..

Egzamin maturalny - CKE.

Egzamin ósmoklasisty.. Arkusze.. Budowa i funkcjonowanie komórki.. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa.. Język litewski (jako język mniejszości narodowej) + Aneks 2022.Feb 9, 2022Apr 21, 2021Nov 19, 2020Feb 8, 2022Dec 30, 2020Egzamin maturalny w 2021 roku na podstawie wymagań egzaminacyjnych.. Język francuski + czarnodruk + Aneks 2022.. Figury płaskie.. Być obywatelem.. Fizyka atomowa.. Cywilizacja rzymska.. Harmonogram, komunikaty i informacje.. IV etap edukacyjny - poziom podstawowy 1.. IV etap edukacyjny - poziom rozszerzony 1.. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne.. Wyniki, sprawozdania.. Potęgi.. B) LINK DO .Nov 21, 2020Apr 22, 2022Feb 9, 2022Mar 8, 2022Nov 26, 2020Matura 2022 z języka polskiego - wymagania egzaminacyjne.. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.. Systematyka - zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów.. Równania.. Materiały dodatkowe.Zasady oceniania rozwiązań zadań.. Najdawniejsze dzieje człowieka.. Wyrażenia algebraiczne.. Arkusz egzaminacyjny.. ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja .Nov 19, 2020Apr 20, 2021 W roku 2022 matura zostanie również przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak do roku 2020 na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej..

...Matura: CKE Arkusz maturalny: geografia rozszerzona Rok: 2022.

Poziom rozszerzony.. Informatory z aneksami na 2021 rok: Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomi.. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie).. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.. Patriotyzm dzisiaj.. Cywilizacja grecka.. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski.Matura 2022 z biologii - wymagania egzaminacyjne Poniżej aktualne wymagania z biologii: Spis treści III etap edukacyjny I.. 6.May 4, 2021LINK sprawdzian i matura Informacje dotyczące egzaminu zawodowego dla zdających - obywateli Ukrainy LINK Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024 Link Wymagania_egzaminacyjne_2023_r.. Arkusz 2 - Wypracowanie.. Mechanika bryły sztywnej.. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - MATURY I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I.. Energia mechaniczna.. Liczby wymierne dodatnie.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.. Język białoruski (jako język mniejszości narodowej) + Aneks 2022.. Środki masowego przekazu.. Grawitacja i elementy astronomii.. Pierwiastki.. Fizyka jądrowa.. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A) LINK DO CKE .. Egzamin ósmoklasisty język polski 2021 Egzamin ósmoklasisty język polski 2020 ..

Bryły.Poniżej aktualne wymagania z WOS: Spis treści III etap edukacyjny 1.

Grawitacja.. Starożytny Izrael.. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa.. Cywilizacje Bliskiego Wschodu.. Język kaszubski (jako język regionalny) + Aneks 2022.. Podstawowe umiejętności życia w grupie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt